ב"ה יום שלישי, כ"א מנחם-אב תשפ" | 11.08.20
סיפורים וגלגוליהם
האדמו"ר בחלוקת הדולרים אצל הרבי לפני כשלושים שנה
אבל כבד בעולם החסידות: כ"ק האדמו"ר מסדיגורא זצוק"ל
הלילה הסתלק לבית עולמו כ"ק ...
ה"פרופסור" שלא הלך ולא חזר
בפרק התשיעי שבסידרה, העליתי על נס את שלושת הסיפורים שהגיעו לפיסגת מיצעד האיוולת שבספר "רבותינו נשיאינו – אדמו"ר מוהרש"ב": [א] הפרופסור שחזר בתשובה; [ב] היכן הרבי – ברוסטוב או בוורשה?; [ג] אליהו הנביא והחתולה. בשניים האחרונים כבר עסקנו (בפרקים מ"ח ומ"ט), ולא ...
     21 תגובות לכתבה זו
 
מרוסטוב לווארשא על כנפי הבדיון
אנו ממשיכים בסידרת סיפורי הבדים שניטוו על אדמו"ר הרש"ב נ"ע; ראשיתו של הסיפור הנוכחי בספר "רבותינו נשיאינו... ספר שלישי בסדרה – כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב" (כפר חב"ד, תשנ"ז), וגירסתו ה"מעודכנת" בספר "לספר מבראשית" (ב, כפר ...
     26 תגובות לכתבה זו
 
חתולים בלילה / סיפורים וגלגוליהם

כיצד התגלגל הסיפור מחתול בשק אל חתול ללא שק? האם החתול מימי הבעש"ט האריך ימים עד לתקופת אדמו"ר הרש"ב, או שמא התגלגל בחתול אחר? האם היה הפריץ מכשף או רק בנו של מכשף? מי באמת טיפל במכשף הפצוע?

על כל אלו בפרק הארבעים ושמונה של "סיפורים וגלגוליהם" מאת הרב יהושע מונדשיין.

כנסו לקריאת המאמר בכתבה המלאה.

     35 תגובות לכתבה זו
 
יתרון האור מן החושך
לאחרונה הגיעתני תלונה וביאה בטרוניה, מדוע נטפל אני רק לסיפורים על רבינו זי"ע... כמובן שטענה זו בשקר יסודה, וסקירת הפרקים הקודמים מעלה את המימצאים הבאים: הפרק הרביעי והתשיעי עסקו באדמו"ר מהר"ש; פרק עשירי באדמו"ר הריי"צ; פרק ארבעה-עשר באדמו"ר הזקן; פרק חמישה-עשר ...
     19 תגובות לכתבה זו
 
להוציא ממסגר אסיר / סיפורים וגלגוליהם

הפעם – כדי לסתום פיות המקטרגים – ללא פירכות, ללא שאלות וללא קושיות.

הכל שפיט והכל לשיפוטכם.

רק באחת אבקש את עזרת המגיבים, אם יוכלו למצוא את המקום הראשון ששם התפרסם סיפור זה, ב'בית משיח' וכיוצא בו.

     27 תגובות לכתבה זו
 
בדיקת חופי הפיליפינים
באשר נקעה נפשי מרוגזם של הקוראים ומנזיפותיהם החוזרות ונשנות: "מה הפירכה"?! – הפעם לא אכתוב שום פירכות. הסיפור נתון לפניכם ככתבו וכלשונו, בצלמו ובדמותו, כפי שהוא בספר "לספר מבראשית" (כרך ראשון), בבחינת "הפינה לשיפוטכם": יחוו הקוראים את דעתם, בבנין או בסתירה. למעוניינים: "המרכז לקידום העיוור בצפת ...
     26 תגובות לכתבה זו
 
הרבי, הרוגצ'ובי ו...איינשטיין
מי שאומנותו בכך, מבחין עד מהרה בתופעת ייצור הסיפורים ובנזק הנגרם בעטייתן של מעשיות אלו. לא מכבר קראנו בעתון 'כפר חב"ד' (גל' 1215): כשהסיפורים יפים מדי ר' יעקב שפירא, שערך את עבודת המחקר לסרט [עדויות על הרבי מכלי ראשון], מספר כי בתהליך מציאת המרואיינים יש עליות ומורדות. "במחקר יש ...
     17 תגובות לכתבה זו
 
סיפורים חדשים ו/או מחודשים

סיפורים שמתגלגלים מדור לדור ומרבי לרבי. גלגולי סיפורים בתוספת מרובה על העיקר. "מכתב כללי" שהוא פרטי. "בדקתי את כל ספרי השידוכין בעליונים ולא היתה שום מניעה לשידוך הזה... בדקתי שוב ושוב ולא ראיתי שום התנגדות לשידוך"...

הרב יהושע מונדשיין בפרק מ"ג בסדרה "סיפורים וגלגוליהם".

     12 תגובות לכתבה זו
 
טנגו ביחיד
טנגו ביחיד או: מה אומר החצי השני? התקופה של טרם הרמת (או נפילת) מסך הברזל, שחצץ בין ברית-המועצות לבין העולם המערבי החופשי, מהווה – בפרטים מסויימים – "חור שחור". חור זה היה והווה קרקע פוריה לנביטתם וצמיחתם של "סיפורי גבורה" רבים, הן של אלו שחיו מעברו המזרחי של מסך ...
     24 תגובות לכתבה זו
 
אשת-אמת ונפלאות-שווא
לרגל כ"ב שבט – יום פטירתה של הרבנית ע"ה – נביט בכמה סיפורים שנדבקו אליה אחרי מות, ובוודאי אינם לרצון לה ואינם לרוחה. נפתח – לשם שינוי – בסיפור שנראה אמין, וממנו יתד ממנו פינה להכרת התהליכים המהירים לייצור שמועות-שווא, הפצתן והיקלטותם. מספר הר"ר יצחק ...
     43 תגובות לכתבה זו
 
כומר נוסף ערק לשורותינו...
מזה כמה שנים יוצא לאור, בירושלים, עלון שבועי בשם "שמעו ותחי נפשכם". ראשיתו בחיים חיותו של הרה"ח ר' משה וובר ע"ה, שאז היה כולו עלון של יראת-שמים ויראת-חטא, תורה וחסידות, כאוות-נפשו של המייסד הר"ר משה. הופעת העלון נמשכה גם אחר פטירתו של הרב וובר, על-ידי אותו עורך, אלא ...
     4 תגובות לכתבה זו
 
גלגולם של קמצנים קדושים
בפרק הקודם היינו עדים לגלגולו של סיפור חזרתו ליהדות של נכד "הקמצן הקדוש" מקראקא, הוא יוסעלע (לחד מאן דאמר), או "ישראל גוי קדוש" (לאידך מאן דאמר). נחזה עתה בגלגולו של האי סבא קדישא ממקום למקום, מזמן לזמן ומאיש לאיש (בבחינת עולם, שנה, נפש). [א] בספר "פטירת רבינו הקדוש ...
     15 תגובות לכתבה זו
 
שנים אוחזין...
במדור 'מעשה שהיה' שהתפרסם בגליון 213 של "שיחת השבוע" (י' בשבט תשנ"א), מופיע הסיפור הבא: סקרנות של כומר הזמנות להרצאות הן אצלי דבר שגרתי, מספר הרב דוד שוחט, תושב טורונטו שבקנדה. אבל ההזמנה שהגיעה אלי מבופאלו היתה חריגה. הוזמנתי להופיע בכינוס שבו השתתפו סטודנטים יהודים וגויים ...
     37 תגובות לכתבה זו
 
זכרונות ממקור ראשון
האם תמיד "מקור ראשון" הוא גם "מקור אמין"? מה באמת כתב הרבי לגאון הרוגצ'ובי ומדוע מיאן הגאון להשתתף בעסקנות הכלל? מדוע לא נסע בעל 'חידושי הרי"מ' אל אדמו"ר ה'צמח צדק' ומה הסיפור של ה'סיפורים נוראים'? שמועות בענייני הלכה ומנהג "ממקור ראשון". הרב יהושע מונדשיין בפרק ל"ז של סיפורים וגלגוליהם
     24 תגובות לכתבה זו
 
נעלי החוזה בכוכבים
חסיד או עני מרוד מיושבי בית-המדרש? מיהו הבעל-דבר, שד בדמות מלאך או חוזה בכוכבים? שוד הכנסיה או גניבה מבית המלך? כלי כסף וזהב או מלבושי כבוד? סיפור שסיפר אדמו"ר הזקן פעמים אין ספור, או משל ממשליו הרבים של הרבי ר' נחמן מברסלב? הרב יהושע מונדשיין בפרק ל"ו של סיפורים וגלגוליהם
     3 תגובות לכתבה זו
 
נעלי השד
שלשלת של מספרים אמינים איש מפי איש, שמועות וסיפורים שאינם מופרכים, אז מה הבעיה? הרב יהושע מונדשיין בפרק ל"ה של "סיפורים וגלגוליהם"
     9 תגובות לכתבה זו
 
רוח שטות
הוא ידע את כל אחד מהם בשם... מעל רשמי פניהם הכיר את עוונותיהם... וגם הם סיפרו לו ולא כחדו ממנו דבר, וישפכו לפניו את שיחם ומרי לבבם; והוא התאנח מרה וישתתף בצערם... בצער נשמותיהם המתאבקות בשארית כחותיהם והצמאות לצאת מתוך האפלה לאור החיים. סיפור "חסידי חינוכי" אשר בקרבו ישים ארבו וארסו. הרב יהושע מונדשיין בפרק ל"ד ב"סיפורים וגלגוליהם"
     5 תגובות לכתבה זו
 
דרך הרוח
טימושא, זה האביר... קם והחזיר לרב את הכסף שגזל מידו. הרב הניע ביד, כלומר: לא צריך, אך טימושא קרא: קח! ואם לאו – אהרוג אותך!... היו רגעים שבהם היה טימושא אומר לקום על הצדיק, להרים עליו אגרופו החזק כמטיל ברזל ולנפץ את ראשו... היו רגעים שהיה טימושא נכון להשתטח לפני הצדיק ארצה... הרב מונדשיין בפרק ל"ג של "סיפורים וגלגוליהם"
     5 תגובות לכתבה זו
 
מעשה זלמינא
עשה הקיסר את ר' זלמינא למפקד הגדוד... כשנודע לנפוליאון שר' זלמינא מנהיג המלחמה, ציוה שיקחו אותו בשבי... כשנפגשו ר' זלמינא והקיסר נשקו זה לזה... ונתיישב המלך במרכבתו של ר' זלמינא... וכשהיה הקיסר זקוק לר' זלמינא הלך אליו... ר' זלמינא הרים את ס"ת וצעק: עכשיו יתחילו החיילים להמטיר אש!... כשנודע לקיסר מפטירתו של ר' זלמינא בכה מאוד... הרב יהושע מונדשיין בפרק ל"ב ב"סיפורים וגלגוליהם"
     9 תגובות לכתבה זו
 
אורח בסוכה
סיפור נוסף על אדמו"ר הזקן, הפעם מתקופת מזריטש: ליל סגריר היה וגשם שוטף ירד. וראה זה פלא – לסוכה שבה התארח רבי שנ"ז לא חדר גשם. שלושה ימים רצופים התפלפלו ביניהם רב העיר ואורחו בתורה, מטיילים בחדריה ומסדרונותיה... בחזרתו ממזריטש לקח את מוכר הכעכים כחתן לבתו... האמנם סיפור מסיפורי החבוש בבית-האסורים? פרק ל"א
     23 תגובות לכתבה זו
 
ילדי הבית המסתורי
בבית המסתורי שבקצה העירה ליוזני שכנו שדים ומזיקים... הראשונים שגילו את הדבר היו, כמובן הילדים... שימעלע וזליג עמדו כמו מכושפים... הם הבחינו בשפן שאמו מוכרת גרעינים... מי הפך את שיינדל לקריינדל? על כל אלו, ועוד, בפרק השלושים בסדרת "סיפורים וגלגוליהם" מאת הרב יהושע מונדשיין
     13 תגובות לכתבה זו
 
התבן, הבר והפרי המר
כבר פגשנו במומחים לטוויית בדים ואריגת בדיות, עתה נתוודע למשלשלי שושלות ומייחסי יחוסין. כיצד תלו את משרתו של סטאלין על אילן גבוה? הבדאי ועונשו. הרב יהושע מונדשיין בפרק כ"ט בסדרת סיפורים וגלגוליהם
     5 תגובות לכתבה זו
 
ממסמך יבש לסיפור צבעוני
האם אמנם סיפרו הרב זוין ע"ה ור' יעקב ליפשיץ ע"ה את הסיפורים ההזויים המיוחסים להם? מישהו שמע אי-פעם על איש האשכולות "הרב יקותיאל הלוי אפריזמאהן"? דוגמה נוספת לטוויית סיפורים בדיוניים סביב גרעין אמיתי (בשיטת מ' גערליץ), בתוספת מעטפת מזוייפת של אמינות הנתלית באילנות גדולים (בשיטת ה"מקור ברוך"). הרב מונדשיין בפרק כ"ח של סיפורים וגלגוליהם
     18 תגובות לכתבה זו
 
"מקור ברוך" – מקור הכזבים
שני ספרים מפוקפקים של מחבר מפוקפק, ושניהם זכו להצלחה מוכחת. בספר 'מקור ברוך' נפרשת יריעה היסטורית של דור שלם, רבניו, חכמיו וסופריו, ביניהם גם גדולי החסידות ואדמו"רי חב"ד. ועלינו לדעת כיצד להתייחס אל הדברים המובאים בשמם, לכאורה ממקור ראשון ומוסמך. לא יאומן עד כמה גם "מקורות מהימנים" יכולים להיות כוזבים. פרק כ"ז של סיפורים וגלגוליהם
     45 תגובות לכתבה זו
 
"בדרך הלצה"
האם אדמו"ר האמצעי דיבר לפעמים "בדרך הלצה", או שרק כתב בדרך זו? ואדמו"ר הזקן, האם אין הכרח לומר שלפעמים נקט "בדרך בדיחותא"? אדמו"ר מוהר"ש היה ידוע באמרותיו השנונות, העיד על עצמו שלעולם אינו מתבדח ותוך כדי דיבור השמיע "הלצה"... האם בנו, אדמו"ר הרש"ב, קיבל את כל דברי אביו השנונים "הלכה למעשה"? פרק כ"ו של סיפורים וגלגוליהם
     20 תגובות לכתבה זו
 
"מיט הענט און מיט פיס"
לפעמים אין בידינו אמצעים לבדוק מהו הנוסח הנכון, אבל הדעת נוטה לקבל את זה שקומתו שלימה יותר – 'מיט הענט און מיט פיס' (מילולית: בעל ידיים ורגליים) – ולראות בנוסח האחר גלגול בלתי מוצלח הממעט את הדמות. כך בסיפור שמייחס פירוש מסויים לאדמו"ר הזקן, סיפור אחר שמייחס לו מאמר וסיפור על עריכת הסידור. ועוד. פרק כ"ה של סיפורים וגלגוליהם
     26 תגובות לכתבה זו