ב"ה יום רביעי, י"ג אדר ב' תשע"ט | 20.03.19
מתווה הגיור של ועדת נסים – גינויים מקיר לקיר

השר לשעבר משה נסים הגיש את המלצותיו בנושא חוק הגיור ● רבני הציונות הדתית: "סכנה לאחדותו של עם ישראל" ● רבני אירופה: "החלשת היהדות" ● הרבנים הראשיים: "פרצה חמורה מאוד ופתח חמור לחורבן והתבוללות" ● דרעי: "מתנגד באופן חד משמעי להמלצות" ● אנשי הבית היהודי: "הצעת החוק תקרע לגזרים את עם ישראל? ● עיקרי ההמלצות, הגינויים מקיר לקיר
מאת יוסי אסולין

עיקרי ההמלצות של ועדת נסים

ביקורות וגינויים חריפים מקיר לקיר על ההמלצות שהגיש יו"ר ועדת הגיור – השר לשעבר משה נסים. כזכור, נסים מונה על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו לעמוד בראש צוות מיוחד על מנת לגבש פתרון לסוגיית הגיור - שבשנה שעברה כמעט וחוללה משבר קואליציוני – שיתאים לכל הצדדים. סיכויי ההצלחה של מהלך כה רגיש, מלכתחילה נדונו לכישלון, קל וחומר בשעה שהמסקנות נוטלות את העוקץ מממסד הרבנות הראשית, מפקיעות מהרבנות את הסמכות בענייני גיור, עד כדי חשש להתבוללות.

על פי ההמלצות, המופיעות בדו"ח בן עשרות עמודים, הגיורים יקבלו מעמד חוקי ולא יבוצעו על ידי הרבנות הראשית, אלא באמצעות רשות גיור ממלכתית חדשה שתוקם. עד היום הטיפול בסוגיית הגיורים לא היה מעוגן בחוק, והוא התקיים באופן בלתי פורמאלי באגף הפועל תחת משרד רה"מ, משכך יכלו גופים רפורמים וקונסרבטיבים לעתור לבג"ץ.

מעתה, קובעים ההמלצות, הדברים יעוגנו בחוק ורשות הגיור שתוקם באופן רשמי במשרד ראש הממשלה - היא שתהיה אחראית על הגיורים האזרחיים והצבאיים, וכך לא תוכלנה התנועות הנ"ל לעתור לבג"ץ. "צריך לתת סמכות למי שגיורו מוכר ע"י כלל ישראל" אמר נסים, "רק גיור שלפי דין תורה מוכר ע"י כלל ישראל. אני לא מתיר לרפורמים לגייר בישראל".

ואמנם המלצותיו קובעות כי גיורים שלא ייעשו על ידי רשות הגיור החדשה לא יוכרו על ישראל – לא לעניינים דתיים ולא לקבלת מעמד אזרחי מכוח "חוק השבות", ובכך מונעות את גיוריהם של הרבנים הרפורמים, וזה למעליותא. אולם העובדה שרשות הגיור החדשה תהיה עצמאית ולא תהיה כפופה לרבנות הראשית לישראל, ויתירה מזו: היא תהיה פוליטית - מאחר ואת העומד בראשה יבחר ראש הממשלה – הופכת את ההמלצות הללו למלכודת, המסכנת את עתיד העם היהודי.

"השר הממונה על החוק יהיה ראש הממשלה" נקבע בטיוטת הדו"ח שכתב נסים. "ראש הממשלה ימנה את ראש הרשות בהתייעצות עם נשיא בית הדין הרבני הגדול ויו"ר הנהלת הסוכנות היהודית. ראש הרשות יהיה תלמיד חכם מובהק הבקי בדיני הגיור. גיור בישראל ייעשה בידי רשות הגיור לפי דין תורה".

מאוחר יותר, שעות ספורות לפני שהוגשו ההמלצות - בניסיון לרכך את הרבנים הראשיים, תוקן נוסח ההמלצות, ובמקום לומר שההחלטה על מינוי ראש רשות הגיור תהיה "בהתייעצות" עם נשיא בית הדין, נאמר שהיא תהיה "בהסכמתו". המשמעות: ראש הרשות יהיה תלוי ברב הראשי ולאחרון יהיה וטו על המינוי.

אבל לא רק את העומד בראשה יבחר ראש הממשלה, אלא גם את הרכב הוועדה. כך יצא שהדיינים המגיירים יהיו אמנם אורתודוכסים כולם, אולם אלו יתמנו על ידי ועדה בראשות ראש הממשלה, או נציג מטעמו, שבה אין רוב דתי או חרדי וניתן בה פיתחון פה לעמדות הרפורמים. יצוין כי הרבנים הראשיים אמנם יהיו חברים בוועדה, אך לא יוכלו להטיל וטו.

פגיעה נוספת ברבנות שעולה מתוך ההמלצות היא העובדה שמעתה רשות הגיור תוכל לערוך באופן עצמאי גם רישום נישואים למתגיירים – כלי שמוחזק בסמכותו הבלעדית של הרבנות הראשית. בנוסף, ההמלצות מבקשות להכיר בגיורים הרפורמים שנעשו בחוץ לארץ, כך שיחס המדינה לגיורים כאלו יהיה זהה לאלו שייעשו ברשות הגיור בישראל. המשמעות: המתגיירים יוכרו על ידי המדינה כיהודים לכל דבר ויוכלו לקבל אזרחות מכוח "חוק השבות".

את הפגיעה הקשה במעמד הרבנות הראשית העולה מההמלצות, ניתן ללמוד רק משלל הברכות שהעטירו ראשי הזרמים הרפורמים על השר לשעבר משה נסים, ובפרט מהדברים שאמר מנכ"ל התנועה הרפורמית, גלעד קריב: "אנו מברכים על ההכרה המסתמנת בכך שיש לצמצם דרסטית את השפעתה של הרבנות הראשית על הליכי הגיור, לאור העמדה המחמירה של מוסד זה כלפי המבקשים להתגייר בעשורים האחרונים" .

לאחר פרסום ההמלצות ניסה נסים לומר כי יש בהמלצותיו בשורה של ממש, אולם מבדיקה שערכנו עולה כי אין ממש בטענותיו וכי בעבר כבר הוצעה הצעת חוק דומה שהסיעות החרדיות הפילו אותה:

ב-2013 ניסה חבר הכנסת אלעזר שטרן מ'יש עתיד' להעביר הצעת חוק שתשנה את נושא הגיור. הצעת החוק התבססה על המלצות זהות להפליא לאלו שהגיש עתה משה נסים. ומתברר, שדברים אלו מקבלים סימוכין ממכתב ששיגר השבוע שטרן לראש הממשלה: "ניכר כי ההמלצות שגובשו משקפות נאמנה את רוחה של הצעת החוק אותה יזמתי" כתב, "ישנה בו הכרה חשובה בקהילות היהודיות בחוץ לארץ, לרבות בזרמים הלא אורתודוכסים".

"סכנה לאחדותו של עם ישראל"

אלא, שלמרות תיקוני הנוסחאות והמאמצים של נסים להביא לפשרה, ההמלצות הסופיות עוררו סערה רבתי וספגו גינויים מקיר לקיר אצל רבני ישראל מכל גווני הקשת. בעקבות כך, כינס הרב הראשי לישראל הרב יצחק יוסף את רבני הציונות הדתית לדיון חירום.

בפתח הפגישה אמר הרב יצחק יוסף: "הכרה בגרים רפורמים וקונסרבטיבים זו פרצה חמורה מאוד. כל סעיפי החוק, כולם אחד-אחד בעיתיים מאוד". הרב יוסף תקף בחריפות גם את הרכב הועדה שאמורה למנות את דייני הגיור: "רק זה שמעורבים בוועדה למינוי דייני הגיור נציגים רפורמים, זה כשלעצמו לא שייך בכלל ומצריך לדחות את כל המסמך הזה על הסף".
 
לאחר מכן אמר הרב הראשי לישראל הרב דוד לאו - "מתווה הגיור המדובר הינו פגיעה בכרם ישראל ובעם ישראל. זאת אשליה של אנשים שכביכול אם יקבלו תעודה זה מה שיהפוך אותם לגרים. זה פתח להתבוללות ויכול להביא את חורבן היהדות שמתקיים בעולם לארץ הקודש, הרבנות הראשית עושה מאמץ לאורך כל השנים שעניין הגיור יהיה אך ורק על פי ההלכה וללא שיקולים זרים. זה עניין של עם ישראל כולו שלא יכול להסכים אפילו לרגע אחד למציאות כזו".

לאחר מכן פנו הרבנים הראשיים אל באי הישיבה על מנת שיחתמו על עצומה נגד מתווה הגיור. "אני מבקש מכל רבני ישראל, מכל החוגים, צריכים לעמוד על המשמר" אמר הרב יצחק יוסף, "יש פה הכרה בגיורים לא על פי ההלכה, יש פה הכרה בגיורים רפורמים, יש פה פרצה חמורה מאוד. אני מבקש מכל הרבנים לחתום ולהצטרף למחאה ושהחוק הזה ייקבר, החוק הזה לא ראוי שיעלה". הרב לאו הוסיף: "הגיור הוא נושא הלכתי ואין לנו שום זכות לשנות דבר זה אלא על פי ההלכה המסורה. "עמך-עמי" בתנאי שזה "אלוקיך-אלוקיי".

ואכן, במהלך הישיבה הוחתמו עשרות רבנים נגד מתווה הגיור. "אנו, רבני ישראל" נאמר במכתב, "רואים בדאגה את הסכנה לאחדותו של העם היהודי כתוצאה מההצעות לרפורמה בגיור, הכוללות בתוכן הפקעת הגיור מהרבנות הראשית והכרה בגיורים רפורמיים וקונסרבטיבים. כרבני ישראל, אנו דורשים להכיר רק בגיור הנעשה על ידי הרבנות הראשית ובסמכותה".

במכתבם פנו הרבנים לנתניהו: "אנו פונים לראש הממשלה לדחות על הסף את דו"ח ועדת ניסים ולתקן באופן מידי תיקוני חקיקה שיעצרו את ניסיונות הבג"צ להכרה בגיורים פרטיים וגיורים רפורמים". עוד נאמר: "אנו מבקשים מכל חברי הכנסת ומכל השרים לעשות כל שביכולתם על מנת לעצור את הרפורמה בגיור שעלולה לגרום להתבוללות, להתפוררות ולפילוג העם היהודי".

במקביל, גם בכנס רבנים שנערך השבוע באירופה ע"י 'מרכז רבני אירופה', גינו הרבנים המשתתפים בחריפות את מתווה הגיור. "על ממשלת ישראל לדחות את המלצות הוועדה בראשה עמד השר לשעבר משה ניסים ולא להעלותם כלל לדיון", הכריז הגאון הרב אליהו רפאל היישריק, חבר בית הדין הרבני הגדול בירושלים. הרב היישריק קרא לדיינים מאירופה לחתום על עצומה הקוראת לממשלת ישראל לדחות את המתווה המתגבש. במהלך הכנס אמרו הרבנים כי ההמלצות "מערערים את יסודות היהדות ויביאו להחלשת היהדות כפי שהיא מסורה מדור לדור".

במקביל, לשטורעם נודע כי הרב הראשי לשעבר, הרב שלמה משה עמאר, שיגר מכתב חריף לרבנים יעקב אריאל וחיים דרוקמן והזהיר אותם מפני תמיכה במהלך. "אם באתי לסכם תוכן המלצות האלו דרך קצרה" כתב הרב עמאר, "הרי שהם ממליצים לנתק את הגיור מן הרבנות ומן ההלכה, ולהקים מערך שיגייר גיור חברתי ממלכתי עפ?י רוחם של שוללי ההלכה ושכחו או התעלמו מהידיעה הברורה שגיור הוא מונח הלכתי תורני טהור המבוסס בתלמוד וברמב?ם ושולחן ערוך".

הרב עמאר הוסיף: "ואם חתם, בוודאי שהוטעה ובטעויות גדולות מאוד. ובוודאי שלא עולה בדעתי אפילו במחשבה שמעלת כב? תורתכם שליט?א מסכימים למסקנות אלו, שהן הכל כך לא נכונות שבדו?ח הזה, ומתוך שאני מכירכם היטב היטב רבות בשנים, בטוחני שיש כאן טעות, או הטעיה רבתי, ואין לי ספק בזה." לסיום הוסיף: "על כן אבקשה נא מכבוד מעלתכם לכתוב בדחיפות ובבהירות שאכן חתימתכם היא מקח טעות והרי היא בטלה מעיקרא".

התנגדות נוספת להמלצות ועדת ניסים הגיעה מכיוונו של יו"ר ארגון 'רבני צהר' ודיין בבית הדין 'גיור כהלכה', הרב דוד סתיו, "אני חושב שגיור צריך להיות על ידי רבנים. ולא על ידי פוליטיקאים. ההחלטות של השר ניסים מוציאות את הגיור מידי הרבנים ומפקידות אותם בידי פוליטיקאים. ולכן זו הצעה לא טובה".

עוד אומר הרב סתיו: "אני חושב שזה הזמן שבו רבני ישראל צריכים להתאחד כולם ולהסכים שגיור ייעשה על ידי רבנים. לאו דווקא גוון אחד של רבנים, אלא מגוון הרבנים שהוסמכו על ידי הרבנות הראשית. ולכן אני באמת חושב שרבני הערים צריכים להיות מוסמכים לגייר בפיקוח הרבנות הראשית".

"הצעת החוק תקרע לגזרים את עם ישראל?

גם במערכת הפוליטית סערו הרוחות. השר אריה דרעי הגיב להמלצות: "אני מתנגד באופן חד משמעי להמלצות אלו ואדאג שלא יעלו אפילו לדיון. המוסמך היחידי על פי תקנות הממשלה להגיש הצעת חוק בנושא הגיור הוא שר הפנים, וברור לגמרי שלא אגיש הצעה זו".

בתחילת השבוע פנה דרעי לנתניהו במהלך ישיבת ראשי הקואליציה והודיע לו: "חבל על הזמן, דו"ח זה איננו נושא לדיון כלל ואנחנו דוחים אותו מכל וכל. הדרך הנכונה ביותר היא קידום הצעת חוק הגיור שלי (שהוגשה לפני כשנה) שזכתה לאישור הממשלה ומקבעת את סמכות מערך הגיור כגוף היחידי הרשאי להכיר ולהכריע בנושא זה".

עוד הוסיף דרעי: "בכוונתי להביא את הצעת החוק שלי לאישור בקריאה ראשונה במליאה כבר בקרוב". לפי גורמים שנכחו במקום, כל ראשי הסיעות החרדיות הצטרפו לדרישה של דרעי. כמו כן, בראיון לגל"צ, הבהיר סגן השר ליצמן כי "מתווה הגיור של משה ניסים פותח פתח לרפורמים וקונסרבטיביים ולא תואם אתנו. על ראש הממשלה לגנוז אותו. אני מברך את השר דרעי שהודיע כי לא יקבל אותו".

גם חבר הכנסת יעקב מרגי מש"ס תקף בחריפות את המתווה. בראיון ל-ynet אמר: "זה לא עניין של עקשנות או החמרה, זה עניין של עמוד השדרה של העם היהודי. עקבנו וראינו מה השיטה הזו של הגיור הרפורמי הביאה בארה"ב ומדינות אחרות, כמה איבדנו מהעם היהודי, ומנסים לומר לנו שנהפוך הוא: שהגיור יאחד וימנע התבוללות. אבל המציאות היא אחרת. יש פה מאבק מצד התנועה הרפורמית על שליטה במרחב הציבורי היהודי".

מרגי הוסיף כי אין מקום לפשרות: "אני לא מכיר אחת מהמפלגות החרדיות או הדתיות שיש לו את המנדט לוותר בנושא". לדבריו, "מה שרוצות התנועות הרפורמית והקונסרבטיבית זה להביא מנהגים של דתות אחרות לתוך הגיור היהודי. אתה רוצה להיקרא יהודי? אז יש לכך כללים".
 
מרגי נשאל גם האם לדבריו יהיה בסופו של דבר חוק גיור. "אם ראש הממשלה ירצה להיכנס לעובי הקורה, ולהעביר חוק גיור שיהיה מוסכם על המפלגות החרדיות" השיב, "אדרבה ואדרבה. אנחנו חיים טוב עם המצב שקיים היום, עם מערך הגיור הממשלתי הארצי. בשנים עברו המפלגות החרדיות התקוממו ולא אהבו אותו, אבל הרבנים למדו לחיות איתו ואני חושב שגם החברה בישראל".

בתוך כך, הודיע ח"כ ישראל אייכלר מיהדות התורה כי בכוונתו לקדם, באמצעות הנציגים החרדים בכנסת, את "חוק מאגר היוחסין" שהניח בשנה שעברה על שולחן הכנסת. לפי ההצעה שהגיש אז אייכלר, הרבנות הראשית לישראל תקים "מאגר יוחסין" בו יהיה רישום מפורט של כל מי שיהדותו התבררה כדת וכדין.

"לאור המלצות הגיור החדשות" אמר אייכלר, "נראה שהממשלה דוחקת אותנו לפינה שלא רצינו להיות בה, וניאלץ להעלות את החוק להצבעה". לדבריו: "לכתחילה היה צריך להיות ברור שרק בית דין רבני המושתת על ההלכה היהודית יוכל לקבוע את העקרונות לגיור על ידי קבל עול תורה ומצוות ולהמשך שושלת עם ישראל".

"אבל אם זה לא ברור לכולם. ואם נולד מצב מכוער ומצער, של גופים שרלטנים, רודפי בצע, שכל מטרתם לעורר פרובוקציות ומדנים, להסית ולהדיח, ולחולל כמה שיותר הרס בעם ישראל, והם שולטים במשטר החילוני, לא נשארה לנו ברירה אחרת - נקדם את הצעת החוק להקמת מאגר יוחסין על ידי הרבנות הראשית, ונבקש את הסכמת כל הסיעות הדתיות והמסורתיות שהמשכו של עם ישראל בטהרתו חשוב להם".

גם אנשי מפלגת הבית היהודי הביעו את מורת רוחם מהמתווה. שר החקלאות אורי אריאל אמר בתגובה כי "אנחנו דוחים מכל וכל את המלצות ועדת הגיור ולא ניתן לחוק הזה לעבור. אנחנו בקשר עם גורמים בכדי לגבש חוק אחר, טוב יותר".
בנוסף, השר אריאל, ח?כ בצלאל סמוטריץ? ומזכ?ל 'האיחוד הלאומי' אופיר סופר, שלחו מכתב בהול לנתניהו והתריעו כי הצעת חוק הגיור של משה ניסים ?תקרע לגזרים את עם ישראל? ותביא להתבוללות.

"אדוני ראש הממשלה" כתבו, "בימים אלו אתה מוביל בצורה מעוררת השתאות את המאבק לביטחונה של מדינת ישראל מול אויביה מסביב. אנחנו פונים אליך לעמוד כחומה בצורה גם למען הדורות הבאים ולהוריד מהשולחן הצעה מסוכנת זו. אנו מודיעים כבר כעת כי אם חלילה תחליט לנסות ולקדם אותה, נתנגד לה בכל דרך ונעמוד כחומה בצורה על שמירת העם היהודי?.

כ"ז בסיון תשע"ח