ב"ה ערב ש"ק, ט"ו אדר ב' תשע"ט | 22.03.19
הלכה יומית. ראש מכון 'אורח מנחם' הרב והבה
הלכה יומית. ראש מכון 'אורח מנחם' הרב והבה
ההלכה היומית: במה אסור החמץ בפסח?

אתר חב"ד-'שטורעם' מגיש מדור יומי הלכתי בשיתוף עם אתר ההלכות המקוון 'אורח מנחם' בראשות הרב מנחם-מענדל והבה, רב ומו"צ בכפר חב"ד וראש כולל ומכון הלכה 'אורח מנחם' ● להלכה היומית ליום כ"ה באדר ה'תשע"ח >>>
הרב מנחם-מענדל והבה

- המשך הלכות פסח -

שאלה:
במה אסור החמץ בפסח?

תשובה:
איסור חמץ בפסח הוא איסור חמור מאד וענשו כבד, והוא מתחלק בתורה לכמה איסורים ומצוה אחת:

● איסור אכילת חמץ, שנאמר  'ולא יאכל חמץ'. איסור זה מתחלק לשניים: איסור אכילת החמץ ביום י"ד בניסן, ערב פסח, מחצות היום ואילך, שאז הוא זמן שחיטת קרבן הפסח . ואיסור אכילת חמץ החמור יותר, שעונשו בכרת – החל מליל ט"ו בניסן, זמן אכילת קרבן הפסח, ולמשך כל שבעת ימי הפסח.

● איסור הנאה מחמץ - אסור ליהנות מחמץ גם לא בדרך אכילה. איסור זה למדו חכמים שהוא בכלל איסור האכילה.

● איסור ראיית חמץ שלנו ברשותנו, שנאמר  'ולא יראה לך חמץ . . בכל גבולך'.

● איסור שהיית החמץ ברשותנו, שנאמר   'שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם'.

● מצווה לבער את החמץ שברשותנו לפני פסח, כך שהוא יהיה 'מושבת' החל מיום י"ד בניסן, ערב פסח, בחצות היום , שנאמר  'שבעת ימים מצות תאכלו, אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם'.

====

הלכה זו מופצת ע"י 'אורח מנחם' - המכון לחקר ההלכה והנחלתה. לארכיון המלא, להקדשות ולענייני הלכה נוספים – בקרו באתר החדש - לחצו כאן!  

כ"ה באדר תשע"ח