ב"ה ערב ש"ק, ט"ו אדר ב' תשע"ט | 22.03.19
מצות כפר חב"ד: סמל לאיכות וכשרות
י"א באדר תשע"ח