ב"ה יום רביעי, ה' ניסן תשע"ח | 21.03.18
מצות כפר חב"ד: סמל לאיכות וכשרות
י"א באדר תשע"ח