ב"ה מוצאי ש"ק, י"ג תשרי תשע"ט | 22.09.18
מצות כפר חב"ד: סמל לאיכות וכשרות
י"א באדר תשע"ח