ב"ה יום ראשון, י"א תמוז תשע"ח | 24.06.18
מצות כפר חב"ד: סמל לאיכות וכשרות
י"א באדר תשע"ח