ב"ה יום שני, ב' טבת תשע"ט | 10.12.18
מצות כפר חב"ד: סמל לאיכות וכשרות
י"א באדר תשע"ח