ב"ה מוצאי ש"ק, ט' כסלו תשפ" | 07.12.19
שווה לבוא לכפר: חגיגת פורים ב'היפר ליפסקר'

ט' באדר תשע"ח