ב"ה יום שני, כ"ב תשרי תשפ" | 21.10.19
שווה לבוא לכפר: חגיגת פורים ב'היפר ליפסקר'

ט' באדר תשע"ח