ב"ה יום שני, ה' ניסן תשפ" | 30.03.20
שווה לבוא לכפר: חגיגת פורים ב'היפר ליפסקר'

ט' באדר תשע"ח