ב"ה יום ראשון, י"ב חשוון תשע"ט | 21.10.18
הרבו תפילה: ר' חיים-מרדכי בן פסיה-לאה

ציבור אנ"ש מתבקש להוסיף באמירת תהילים פרקים כ' וס"ב וכן לערוך 'מי שברך' עבור ר' חיים-מרדכי בן פסיה-לאה מחשובי אנ"ש בבני-ברק לרפואה שלמה וקרובה ולאריכות ימים ושנים טובות בתוך שאר חולי ישראל ● בהזדמנות זו נזכיר, כי יש להמשיך ולהתפלל על התמים רפאל-שמואל בן סימה שהקב"ה יעשה לו נס ויתעורר מתרדמתו ויחזור לאיתנו תיכף ומיד ממש.
מערכת שטורעם
כ"ז בשבט תשע"ח