ב"ה יום ראשון, כ"א אייר תשפ"ב | 22.05.22
התובע מבקש מדובדבני להקריא את הקטע הרלוונטי
התובע מבקש מדובדבני להקריא את הקטע הרלוונטי צילום: מתוך הווידאו
צפו: קטע מספר ה"תניא" במשפט אייכמן

במהלך משפט אייכמן ימ"ש, העסקן ברוך דובדבני שמצא את כתביו של האדמו"ר הנודע ר' קלונימוס שפירא מפיאסצנה הי"ד בין חורבות גטו וורשא, נתן את עדותו, מתוך כתבי האדמו"ר, על זוועות השואה ● במהלך העדות הארוכה, התבקש דובדבני ע"י התובע לצטט קטעים נבחרים מתוך הכתבים האמורים ● דובדבני שייך את הדברים לאביו של האדמו"ר מפיאסצנה משום שלא ידע שמקורם בספר ה'תניא' ● בכתבה המלאה: אתר חב"ד-שטורעם מגיש לצפייה בקטע הווידאו הרלוונטי מתוך המשפט ● צפו >>>
שימי סגל, שטורעם.נט
תגלית מעניינת ביום ההילולא של בעל התניא: במהלך משפטו של הצורר אייכמן ימ"ש, העסקן ברוך דובדבני שמצא את כתביו של האדמו"ר הנודע ר' קלונימוס שפירא מפיאסצנה הי"ד בין חורבות גטו וורשא, נתן את עדותו, מתוך כתבי האדמו"ר, על זוועות השואה. במהלך העדות הארוכה, התבקש דובדבני ע"י התובע (היועץ המשפטי), לצטט קטעים נבחרים מתוך הכתבים האמורים. מעניין שהתובע גדעון האוזנר התעניין גם בקטע הבא (מקורו כאן עמ' קמ):


התובע: "תקרא בבקשה מעמוד ק"מ למטה".

דובדבני: "כי נודע מהרב זכר צדיק וקדוש לברכה (זה כנראה אביו) שלכן גם איש הפחות מישראל מוכן למסור נפשו לה' בעת ניסיון".

בפרוטוקול מופיע גם המשך הדברים של הרבי מפיאסצנה: "אף שלהתחזק על יצרו קשה לו, מפני שבאים אז לכבות את ניצוץ נשמתו בכפירה".

הרב חיים-דוד וילהלם מכפר ויתקין שאיתר את הקטע הזה בסרטון אמר ל'שטורעם', כי "מסתבר ופשוט שדובדבני שייך את הדברים לאביו של האדמו"ר מפיאסצנה, ר' אלימלך שפירא מגרודזיסק, משום שלא ידע שמקורם בפרקים האמורים בתניא, ו"הרב זצוק"ל" הלא הוא כ"ק אדמו"ר הזקן, בעל ההילולא, שנודע בפולין בתואר "הרב". ו"סתם רב - אדמו"ר הזקן בעל התניא". ואלו דבריו בפרק י"ט (הדברים מופיעים בעוד מקומות בפרקים הנ"ל):

"וכן הרשעים ופושעי ישראל קודם שבאו לידי נסיון לקדש השם . . ניצוץ אלוקות מאור א"ס ב"ה המלובש בה, הם בבחי' גלות בגופם בנפש הבהמית מצד הקליפה שבחלל השמאלי שבלב המולכת ומושלת בגופם בסוד גלות השכינה כנ"ל. ולכן נקראת אהבה זו בנפש הא-להית, שרצונה וחפצה לדבק בה' חיי החיים ברוך הוא, בשם אהבה מסותרת, כי היא מסותרת ומכוסה בלבוש שק דקליפה בפושעי ישראל וממנה נכנס בהם רוח שטות לחטוא כמאמר רז"ל אין אדם חוטא כו' . . רק שהיא [האהבה המסותרת] בבחי' שינה ברשעים ואינה פועלת פעולתה בהם כל זמן שעסוקים בדעתם ובינתם בתאות העולם. אך כשבאים לידי נסיון בדבר אמונה שהיא למעלה מהדעת ונגעה עד הנפש . . אזי היא ניעורה משנתה ופועלת פעולתה בכח ה' המלובש בה . . לעמוד בנסיון באמונת ה' בלי שום טעם ודעת ושכל מושג לו, להתגבר על הקליפות ותאוות עוה"ז בהיתר ובאיסור שהורגל בהם ולמאוס בהם, ולבחור לו ה' לחלקו ולגורלו למסור לו נפשו על קדושת שמו, ואף כי הקליפות גברו עליו כל ימיו ולא יכול להם . . מכל מקום כשבא לידי נסיון בדבר אמונה בה' אחד שיסודתה בהררי קודש . . הרי כל הקליפות בטלים ומבוטלים והיו כלא היו ממש".

הרב וילהלם הוסיף, כי "בדיוק בתקופה זו אנו לומדים את הפרקים הללו בשיעור-תניא אצלנו, ובהשגחה פרטית מצאתי את הסרטון הזה, ערב יום ההילולא כ"ד טבת".
כ"ד בטבת תשע"ח