ב"ה ערב ש"ק, ו' סיון תשפ" | 29.05.20
התמונה האחרונה של כ"ק מוהריי"צ נ"ע בעיבוד מחודש

התמונה האחרונה של כ"ק מוהריי"צ נ"ע מהדלקת נרות החנוכה בחג החנוכה של שנת תש"י עברה עיבוד מחודש ● צפו בתמונה המלאה>>>
כתב שטורעם בארה"ב
כ"ה בכסלו תשע"ח