ב"ה ערב ש"ק, ז' תשרי תשפ"א | 25.09.20
צילום: שטורעם
חדש על המדף - כללי רש"י מהדורה ג'

כהמשך להוראת כ"ק אדמו"ר זי"ע לרב טוביה בלוי למהדורה הראשונה של כללי רש"י "תבוא מהדורה ב'... ואחר כך ג' וכו'" הגיע ז"ע מבית הדפוס הספר 'כללי רש"י' - מהדורה ג' ובו 620 כללים ע"פ שיחותיו ושיטתו של הרבי בלימוד רש"י על התורה ● לסקירה המרתקת לחצו כאן>>>
מערכת שטורעם
ע"פ הוראת כ"ק אדמו"ר זי"ע במכתבו למחבר הרב טוביה בלוי למהדורה הראשונה "תבוא מהדורה ב'... ואחר כך ג' וכו'".

מצורפת סקירה אודות היחס המיוחד של הרבי לספר כללי רש"י. הסקירה נערכה על ידי הרב מרדכי מנשה לאופר ומופיעה כהוספה בספר.

לסקירה המרתקת לחצו כאן!


כ"ב בכסלו תשע"ח