ב"ה יום שני, ב' טבת תשע"ט | 10.12.18
פרסום ראשוןן: צילום ציון היום בכתב יד הקודש

שלושים שנה, ליום הבהיר כ"ה מרחשוון. בו היה שלב חשוב ומרכזי של דידן נצח בפרשיית הספרים ● היום הזה, מצויין בכתב ידו הקדושה של כ"ק אדמו"ר זי"ע, על הקונטרס עם המאמר האחרון שזכינו לשמוע מהרבי ● לצילום מוגדל>>>
מערכת שטורעם
כ"ה בחשוון תשע"ח