ב"ה יום רביעי, ו' אדר תשע"ח | 21.02.18
פרסום ראשוןן: צילום ציון היום בכתב יד הקודש

שלושים שנה, ליום הבהיר כ"ה מרחשוון. בו היה שלב חשוב ומרכזי של דידן נצח בפרשיית הספרים ● היום הזה, מצויין בכתב ידו הקדושה של כ"ק אדמו"ר זי"ע, על הקונטרס עם המאמר האחרון שזכינו לשמוע מהרבי ● לצילום מוגדל>>>
מערכת שטורעם
כ"ה בחשוון תשע"ח