ב"ה יום שני, ב' טבת תשע"ט | 10.12.18
ויהי בשלשים שנה: ה'דידן נצח' של כ"ה מר-חשוון

לרגל 'דידן נצח' כ"ה-כ"ז חשוון, אנו מגישים קטע מתוך הספר על "דידן נצח" ובו קטעי יומנים מאותה תקופה של בחורים אשר שהו בחצרות קודשנו ● לקריאה>>>
מערכת שטורעם
לרגל 'דידן נצח' כ"ה-כ"ז חשוון, אנו מגישים קטע מתוך הספר על "דידן נצח" ובו קטעי יומנים מאותה תקופה של בחורים אשר שהו בחצרות קודשנו.

הרב שמואל לובעצקי

אחרי הפסק דין של בית המשפט הפדרלי ביום ה' טבת ה'תשמ"ז בנוגע למשפט הספרים אשר "דידן נצח", הנתבע ב.ג. שמר לעצמו את זכות העירעור, וערער באותו בית המשפט, ערעור זה נדחה במהרה, הנתבע לא הסתפק והלך לבית המשפט לערעורים של מדינת ניו יורק ועירער על פסק הדין לפני ג' שופטים. בית המשפט ישב ודן ע"ז במשך הקיץ ה'תשמ"ז.

יש לציין שאת הערעור ראה הרבי כערעור על ענין נצחיות הנשיאות, זה הי' הקו המנחה בשיחותיו של הרבי בתקופה זו, כפי שאפשר לראות מדבריו הק' במשך תקופה זו (ועיין גם בשיחת מוצש"ק תרומה ה'תשמ"ח).

ביום שמחת תורה ה'תשמ"ח אחרי ההקפות (אשר ידוע הוא אשר זמן זה משמש כ'עת רצון') כאשר הרבי חזר למקום תפילתו ניגש אל הרבי המזכיר הרב יהודה שי' קרינסקי וביקש את ברכתו ל'דידן נצח' ואז הורה לו הרבי להגיד 'לחיים' על כוס משקה מלאה .

ביום הבהיר יום שלישי שהוכפל בו כי טוב, כ"ה מרחשון ה'תשמ"ח נדחה סופית הערעור וניתן הפסק דין הסופי ע"י הג' שופטים - שהספרים אכן שייכים ל'אגודת חסידי חב"ד'.

וכך תוארה השמחה דאז ביומנו של א' התמימים: "בצהרי היום הגיעה הבשורה ל-770 מכל העברים ניראו אנשים נשים וטף נחפזים לכיוון 770, השמחה בה נתקבלה הבשורה היתה עצומה, ולא ניתנה לשיעור. שכן למרות שהכל ייחלו לבשורה זו, והאמינו באמונה שלימה שתבא, הרי שדבר ההודעה הגיע בהפתעה ולקבל הי' קשה עדיין לעכל את משמעות הבשורה הגדולה.

השמחה פרצה מתוך הלבבות, ומעגלי שמחה ענקיים נוצרו על המדרכה שליד 770, כשהם גדלים מרגע לרגע מהמונים שהספיקו להגיע גם מחוץ לשכונה...

בהמשך נודע כי על הפסק דין חתומים כל שלושת השופטים! עוד ידעו לספר כי כל שלושת השופטים, בנימוקם לפסק הדין (שנכתב ע"י כל אחד מהם בנפרד) הפליאו מאוד את גודל עבודתו והתמסרותו המוחלטת של הרבי הקודם, לכלל עם ישראל.

המחשבה שאלו הם דברים של שלושה שופטים שאינם יהודים, הגבירה את התחושה, וגילתה לעיל כל, ש"הנשיא הוא הכל" ו"משה אמת ותורתו אמת"...

על פי השמועה, מאז הגיע דבר הבשורה, שרוי כ"ק אדמו"ר שליט"א בשמחה גדולה.

בנתיים נמסר שלתפילת מנחה יירד הרבי שליט"א לבית המדרש למטה, והבימה עלי' מתפלל הרבי שליט"א בחודש תשרי, נבנתה – בזריזות על מקומה.

כמה דקות לפני הכנסו של כ"ק אדמו"ר שליט"א למנחה, נתמלא הבית המדרש מפה אל פה, וכששירת "דידן נצח" בפי כל, המתינו כולם בהתרגשות גדולה, וצפי' רבה, לבואו של הרבי שליט"א.

בהיכנס כ"ק אדמו"ר שליט"א הוגברה השירה וכולם השתדלו כל אחד ממקומו, לראות את פני הק' באותה עת.

רצינות מיוחדת היתה נסוכה על פני כ"ק אדמו"ר שליט"א, בדרכו למקומו עמדו ילדים רבים לכל אורך הדרך, והרבי שליט"א חילק להם מטבעות לצדקה, משך זמן די רב, גם בצאתו מהתפילה היו פניו הק' רציניות במיוחד".

ביום הבהיר כ"ז מרחשון  ה'תשמ"ח נקבע בבית המשפט כי הספרים יחזרו למקומם בפועל ממש ל-770 (לספריית 'אגודת חסיד חב"ד') בתוך כמה ימים.

כ"ה בחשוון תשע"ח