ב"ה יום חמישי, י"ג אדר תשפ"א | 25.02.21
אתרוגי קלבריא ואתרוגי ארץ ישראל

בשיעור שמסר הרב שלום דובער לוין בנושא הזה, סקר את תולדות אתרוגי קלבריא במשך 1000 השנים האחרונות, את אתרוגי שאר המדינות, את אתרוגי ארץ ישראל, ואת פרדסי האתרוגים בכפר חב"ד – שנשתלו לפני שנים רבות, מגרעיני אתרוג קלבריא של הרבי ● שיעור מרתק>>>
כתב שטורעם בארה"ב
רבותינו נשיאינו התאמצו תמיד להשיג ולברך דוקא על אתרוגי קלבריא.

אף גם בתקופת המלחמות, כאשר הי' קושי עצום להשיג אתרוגי קלבריא, התאמצו כ"ק אדמו"ר הזקן, כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע, וכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע, והרבי, להשיג גם אז אתרוגים מקלבריא, כמובא באגרות קודש רבותינו נשיאינו, ובמקורות נוספים.

אף גם בשנה שלפנינו, אשר מזג האויר בדרום איטליא לא הי' כראוי, עד אשר רק מספר קטן של אתרוגים מהודרים שרדו בקלבריא, עדיין נעשים מאמצים להשיג דוקא אתרוגי קלבריא.

ואף אשר רוב האתרוגים שמגיעים מקלבריא אינם נראים מהודרים כל כך, כפי שהי' בשנים שעברו. מכל מקום עדיין מתאמצים להשיג דוקא אתרוגי קלבריא.

אמנם במקביל לאתרוגי קלבריא נמכרים אתרוגי כפר חב"ד, שנשתלו לפני שנים רבות מגרעיני אתרוג קלבריא של הרבי. והרי אתרוגים אלו שמובאים מכפר חב"ד הם יפים ומהודרים לעין הרואה. ויש עוד מעלות בהלכה באתרוגי כפר חב"ד, לעומת אתרוגי קלבריא.

נשאלת אם כן השאלה, האם להעדיף בשנה הזאת את אתרוגי קלבריא, או את אתרוגי כפר חב"ד.

הרשד"ב שי' לוין מסר שיעור מיוחד בנושא הזה, וסיכם את המעלות שיש בכל אחד משני אפשרויות הנזכרות.

לצפיה בשיעור לחצו כאן!
י' בתשרי תשע"ח