ב"ה יום שלישי, ח' סיון תשע"ח | 22.05.18
מכירים את השאלה החב"דית: 'איזה 'קבוצה' אתה'?

לכל אברך יש פינה חמה בלב לשנת הקבוצה שלו; שנה בה מתרוממים טפח מעל הקרקע, מתקשרים לרבי ומעמיקים בתורתו, התוועדויות לתוך הלילה וריצה מה'סאבוויי' אחרי 'מבצע תפילין' בסמוך לכניסת השבת... ● הרב שלמה זרחי בפנייה נרגשת >>>
מערכת שטורעם
לכל אברך יש פינה חמה בלב לשנת הקבוצה שלו; שנה בה מתרוממים טפח מעל הקרקע, מתקשרים לרבי ומעמיקים בתורתו, התוועדויות לתוך הלילה וריצה מה'סאבוויי' אחרי 'מבצע תפילין' בסמוך לכניסת השבת...

בשביל כל זה יש צורך בתשתית, מקום שינה, חדר אוכל, סדרי לימוד בנגלה ובחסידות וכו'. ובקיצור - הנהלת הישיבה הגשמית והרוחנית של 770.

הנהלת הישיבה ב-770 פונה לאלפי בוגרי הישיבה לתמוך בהחזקת ישיבת תומכי תמימים המרכזית - 770 ו'הקבוצה'.

בשעות אלו מתקיים יום התרמה מיוחד עבור הישיבה המרכזית ב-770. כור ההיתוך של כל חסידי חב"ד, זו ההזדמנות להכיר תודה ולתרום.

לתרומה לחץ כאן!

המשפיע הרב שלמה זרחי בפניה נרגשת:

"זוהי ​קריאה דחופה לכל אנ''ש והתמימים המקושרים שיבואו בעזרה דחופה לתומכי תמימים, שכולם קיבלו ומקבלים חסידות והתקשרות בד' אמות האלו עד ביאת משיח צדקנו, שתבוא באופן של 'בכל מאודך' וממילא תהיה הרחבה בתו''ת בעיון בנגלה ובחסידות מיט א קאכ'ן במשיח וברבי. ​כשיהיה 'תו​מכי תמימים הושיע​ה​ נא' ואז בטח יהיה כמו ש​רבותינו נשיאנו אמרו 'הצליחה נא'​בכל הענינים".
כ"ג בסיון תשע"ז