ב"ה מוצאי ש"ק, ט' כסלו תשפ" | 07.12.19
'שקל הקודש' רוצים לומר: תודה!
שקל הקודש
י"ז בניסן תשע"ז