ב"ה יום שני, ה' ניסן תשפ" | 30.03.20
'שקל הקודש' רוצים לומר: תודה!
שקל הקודש
י"ז בניסן תשע"ז