ב"ה יום רביעי, ג' שבט תשפ" | 29.01.20
'שקל הקודש' רוצים לומר: תודה!
שקל הקודש
י"ז בניסן תשע"ז