ב"ה יום שני, כ"ב תשרי תשפ" | 21.10.19
'שקל הקודש' רוצים לומר: תודה!
שקל הקודש
י"ז בניסן תשע"ז