ב"ה מוצאי ש"ק, י"ז חשוון תשפ"ב | 23.10.21
'שקל הקודש' רוצים לומר: תודה!
שקל הקודש
י"ז בניסן תשע"ז