ב"ה יום ראשון, י"א תמוז תשע"ח | 24.06.18
כריכת הספר החדש
כריכת הספר החדש צילום: שטורעם.נט
"הקצרים הרבניות" > פנינים מתוך מהספר החדש / יצחק כהן

השמועה באותם ימים אמרה - כי הרבנית הצדקנית מרת חיה-מושקא ע"ה התבטאה שמאז שנת תרפ"ז כאשר נגאל ממאסרו אביה הגדול - כ"ק אדמו"ר הריי"צ נ"ע - אין היא זוכרת שמחה כה גדולה כשמחת ראש-חודש כסלו ה'תשל"ח ● "יש שביעות רצון גדולה מכך שיש חיבה לביתו של אבא",א מרה הרבנית לשליח הרב שלמה קונין ● 2 תקופות מיוחדות ב-770: ר"ח כסלו תשל"ח, ו'דידן נצח' בעניה של הרבנית חיה מושקא ● יצחק כהן מגיש: שביבים מתוך הספר החדש "הקצרים הרבניות" ● לכתבה המלאה >>>
יצחק כהן

איני נוהגת לחוות דעה לרבי

בליל שמיני עצרת תשל"ח, בעיצומה של ההקפה החמישית - עבר הרבי התקף לב חמור. אך למרות המצב הקשה, הרבי נכנס לסוכה לקדש ואף עמד על כך שהקידוש יהיה על יין ולא על מיץ ענבים.

במהלך אותו לילה מתוח, התברר לרופאים כי הרבי עובר התקף לב שני, חמור פי כמה! הרופאים המבוהלים סברו שיש לאשפז את הרבי בבית הרפואה, אך הרבי לא הסכים לכך.

כאשר הגיעה הרבנית חיה-מושקא ל-770, ביקשו ממנה שהיא תבקש מהרבי לנסוע אל בית הרפואה, אך הרבנית סירבה בתוקף לבקש מהרבי לעשות משהו נגד רצונו. ואכן, עד החלמתו בראש חודש כסלו אותה שנה שהה הרבי בחדרו הקדוש ב-770, לשם הובאו המכשירים הדרושים.

כנימוק לסירובה, אמרה הרבנית: "איני נוהגת לחוות דעה לרבי בשום דבר ועניין, ואני סומכת באופן מוחלט על דעתו הק'!".

כמו שמחת י"ב תמוז!

השמועה באותם ימים אמרה, כי הרבנית הצדקנית מרת חיה-מושקא ע"ה, התבטאה שמאז שנת תרפ"ז, כאשר נגאל ממאסרו אביה הגדול – כ"ק אדמו"ר הריי"צ נ"ע – אין היא זוכרת שמחה כה גדולה כשמחת ראש-חודש כסלו ה'תשל"ח...

כוס יין מלא

באחת השבתות של שנת תשל"ח, בין שמחת תורה לראש חודש כסלו, מזגתי יין לרבי לקידוש באופן שהגביע היה מלא אך לא עלה על גדותיו. מיד הרבנית חיה-מושקא ע"ה העירה בעדינות: "אצלינו נוהגים למלא שישפך על גדותיו".

לבדוק המזוזות בקומה העליונה ב-770

בקיץ תשמ"ה הבחינו שמספר ספרים נגנבו מספריית אגו"ח. כשהגנב שנתגלה הוא לא הסכים להתדיין בד"ת, ולכן הוא נתבע למשפט.

כשהרבנית שמעה על כך, היא ביקשה מהרשנ"ז גורארי' לבדוק מיד את המזוזות בקומה העליונה ב-770.

האבא שייך לחסידים

בכל מהלך המשפט, הדיון נסוב סביב שאלה אחת: האם הספרים שייכים לחסידים או לרבי. במהלך המשפט, הגיעו לגבות "עדות" מהרבנית בביתה.

הרבנית השיבה על כל השאלות בבהירות מזהירה ובתוקף, מבלי להתפעל מעורכי הדין של הצד שכנגד שניסו להוציא מפיה לפחות כמה מילים לצידם, אך העלו חרס.

לקראת סיום עדותה אמרה הרבנית את המשפט המפורסם "דער טאטע האט באלאנגט צו חסידים, און וואס ער האט געהאט באלאנגט צו חסידים" (האבא היה שייך לחסידים, ורכושו (הספרים) שייכים לחסידים). ובאומרה משפט זה, עורכי הדין של הצד שכנגד זרקו את עטיהם בתסכול, בראותם כי מלחמתם אבודה.

ניתחה כל נאום

בסופו של דבר, משפט זה שאמרה הרבנית היה המשפט העיקרי שהביא לנצחון מוחץ בבית המשפט. בה' טבת תשמ"ז פסק בית המשפט ש"הרבי והספרים שייכים לחסידים". דידן נצח!

את מהלך סעודת ההודאה שמעה הרבנית לאחר מכן, וניתחה כל נאום ונאום בכושר ניתוח מופלא.

חיבה לבית של אבא

בתקופה זו של המשפט, הורה הרבי לבנות בית אגודת חסידי חב"ד בכפר חב"ד בארה"ק. בהקשר לכך ראוי לציין, כי הרב שלמה קונין, שבנה בקליפורניה את הבניין הראשון בדוגמת 770, סיפר כי כאשר החלו לערוך את תוכניות הבניין, התלבטו אם רצוי לבנות בדוגמת 770.

הרב קונין הפנה את ההתלבטות לרבי באמצעות הרבנית חיה-מושקא ע"ה, והמענה היה: "יש שביעות רצון גדולה מכך שיש חיבה לביתו של אבא"…

כ' בשבט תשע"ז