ב"ה יום שלישי, ו' תמוז תשע"ח | 19.06.18
סעודת ה'שפאלער זיידע' בכפר חב"ד
סעודת ה'שפאלער זיידע' בכפר חב"ד צילום: שטורעם.נט
כפר חב"ד: הסעודה השנתית של ה'שפאלער זיידע'

בכפר חב"ד נערכה הערב (שלישי) הסעודה השנתית ה-223 של השפאלער זיידע ר' לייב שרה'ס ע"ה, לרגל נס ההצלה שלו בשנת תקנ"ג ● לכתבה המלאה ותמונות >>>
מערכת שטורעם
הסעודה השנתית ה-223, של השפאלער זיידע ר' לייב שרה'ס ע"ה, לרגל נס ההצלה שלו בשנת תקנ"ג, התקיימה היום - יום שלישי אור לי"ט שבט ה'תשע"ז, בבית הכנסת 'המרכזי' בכפר חב"ד.

הסעודה נערכה ע"י צאצאי הסבא משפולי הרב זלמן ורחל סטמבלר והרב יעקב ובתיה גלויברמן - חתניו וצאצאיו של הרה"ח ר' פסח-משה זיידה ע"ה, שהיה צאצא, בן אחר בן, של הסבא משפולי.

בסעודה השתתפו הצאצאים ואנ"ש כפר חב"ד וכן נשאו דברים הרב יוסף קרסיק, רב אזורי עמק חפר, שנשא דברים מאלפים על הציפייה של הסבא משפולי לגאולה ולמשיח ועל עיסוקו בפדיון שבויים ואהבת ישראל.

כן נשא דברים ר' מאיר סטמבלר (ב"ר זלמן) שחזר על נקודות משיחה ומאמר של הרבי בענין פרשת השבוע 'נעשה ונשמע' ו'כפה עליהם הר כגיגית' - התואר עבד שנתחדש בבנ"י במ"ת 'קבלו מלכותי ואח"כ קבלו גזרותיי', 'כי לי בני ישראל עבדים עבדי הם', וציין כמה נקודות מדברי כ"ק אדמו"ר זי"ע על הסבא משפולי:

בשיחת ש"פ מקץ, שבת חנוכה, ה'תשכ"ב - בלתי מוגה - ועד הנחות סיפר הרבי: 'מה שסיפר כ"ק מו"ח אדמו"ר, שמלבד "ספר של בינונים", כתב רבינו הזקן גם "ספר של צדיקים", אך בעת השריפה שהיתה בליאדי או בליאזנא, עלה ספר זה בלהב השמימה ... באותו זמן שבו נסתלק הסבא משפולי".

וכ"ק אדמו"ר דיבר בהתרגשות ובקול חנוק מבכי.

באחש"פ וש"פ אחרי תש"ל אמר הרבי כמה נקודות על הסבא משפולי ומהם:
'כי אצל הסבא משפולי מצינו את ענין הנסים והמופתים באין ערוך יותר מאשר אצל שאר הרביים, ועד שכל מציאותו היא ענין של נס'.

הרב ירון עמית, יו"ר ארגון 'ברית יוסף יצחק', סיפר כמה סיפורים מהסבא משפולי וציין כי הסיפור שסיפר הרבי בהתוועדות שבת-קודש פרשת תבא תש"ל - (שיחות-קודש תש"ל, כרך ב, עמ' 496):
'היה סיפור שהיה צריך להלקות את הקיסר - הלקו אפוא את הקיסר - זהו מעשה שהתרחש אצל הסבא משפולי'.
הנה סיפור זה מופיע בספרים אחרים על ר' לייב שרה'ס וזה מתאים עם דברי הרבי אודות הסבא משפולי והצדיק ר' לייב שרה'ס שזה אותו אדם!

הרב יוסף-יצחק קמינצקי, יו"ר המועצה הדתית עמק לוד, סיפר על ההשתלשלות שהביאה לקריאת שם רחוב הסבא משפולי ושאר רחובות צדיקים מתלמידי הבעש"ט והמגיד ממעזריטש בעיר יפו.

יצויין כי סעדת ה'שפאלער זיידע' נערכה הלילה גם בבית חב"ד בוורשה שבפולין, ע"י השליח הרב שלום-בער סטמבלר וכן בבית חב"ד בדנייפרודריז'ינסק, ע"י השליח הרב לוי-יצחק סטמבלר.

י"ט בשבט תשע"ז