ב"ה יום ראשון, ט"ז ניסן תשע"ט | 21.04.19
קוביטשעק על רקע הכינוס השבוע
קוביטשעק על רקע הכינוס השבוע צילום: מאיר אלפסי, ארכיון שטורעם
"רמב"ם יומי? הרבי העניק לנו יכולת לתקשר איתו יום-יום"

ביום שלישי בערב מילאו המונים את אוהל האירועים שעל-יד 'בית-מנחם' בכפר חב"ד לרגל חגיגית סיום מחזור הל"ה בלימוד הרמב"ם היומי והתחלת המחזור הל"ו ● השבוע במדור 'מילה של חסיד' במגזין עונג חב"ד ב'שטורעם' אנו מארחים את מי שעמד מאחורי הכינוס - מנהל מטה הרמב"ם ושליח הרבי ליישוב עופרים הרב שלום-דובער קוביטשעק לשורת מושגים, בהם: רגע עם הרבי, שאיפה והמוטו בחיים ● וגם: מה הייתה שנת הקבוצה עבורו? ● מילה של חסיד >>>
מנחם בן יוסף
קרית-גת

"עיר ילדות - לגדול בעיר שאינה מוגדרת דתית, 50% מהכיתה מבתים לא חב"דיים, ובצילה של הישיבה המקומית - השראה לחיים של שליחות".

שנת הקבוצה

"האצת שיא של המנוע לפני הטיסה לשליחות".

אוהל

"קודש הקודשים - המקום היחיד בעולם שכשאתה שם, אתה לגמרי לא בתמונה - גם הגוף חש כמו 'מקום הארון - שאינו מן המידה'..."

770

"יש בתים המספרים נוסטלגיה, ויש שמספרים מציאות הווה. 770 הוא מציאות הווה הזועקת 'עבר' ודורשת 'עתיד'..."

רגע עם הרבי

"יו"ד שבט ה'תש"נ. על הידיים של אבא ערב ה'חלאקה' עוצר את התסכול המתמשך משעות ההמתנה לקבלת התניא מידו הקדושה, מבט של שתי שניות שנשאר לכל החיים מלווה, מעודד ובעיקר תובע... 'טוט אלץ וואס איר קענט'...".

שאיפה


"לכל חסיד יש השאיפה ש'יכירו וידעו כל יושבי תבל כי לך תכרע כל ברך..', כשאתה שליח זה ממוקד בעיקר ל'חלקו בעולם'.

הצלחה


"מתגמדת לעומת הדרישה - אבל בכל זאת נותנת תמריץ לנפש הבהמית".

אכזבה


"אין זמן מיותר לאכזבות. מתמקדים בעשייה. אם לא הולך בדרך אחת מחשבים מסלול לדרך שנייה".

המוטו בחיים


"אני לא נבראתי, אלא, לשמש את קוני".

ספר טוב


"תורת מנחם או אג"ק או ליקוטי שיחות. בעצם - כל ספר מתורתו של הרבי, מרתק מפתיע ובעיקר מרומם".

רמב"ם יומי


"כל עניין של הרבי הוא נשגב ונעלה. הרמב"ם הוא לא עוד הוראה של הרבי, אלא זכות אדירה שהעניק לנו הרבי לפני הגאולה - האופציה היחידה לכל יהודי אנשים נשים וטף, ולכל יום ויום, התקשר לרבי ובפעולה מוגדרת וברורה".

מטה רמב"ם


"לתת לכל חסיד להכיר את זכויותיו ולאחד את כל ישראל על ידי ה'תורה אשר שם משה לפני בני ישראל'.

הרבי והרמב"ם


"הוא ורצונו - אחד".

יישוב עופרים


"צמוד למרכז. נוף של השומרון עם מחירי דיור די סבירים וללא בעיות בטחוניות. אין פלא שתמצאו בו את כל שכבות האוכלוסיה בעם ועבודת השליחות בו בהתאם - ומורכבת ומשתנה מכל ולכל היעדים".

שליחות


"באמת יעודו כל יהודי הוא שליח. אשרינו שזכינו שזהו לא רק היעוד אלה גם התואר".
כ"ו בתשרי תשע"ז