ב"ה יום רביעי, י"ט ניסן תשע"ט | 24.04.19
שלוחים חדשים לאוליאנובסק

נקודה נוספת על מפת השליחות: בשבוע שעבר החלו הרב יוסף יצחק מרוזוב לפעול באוליאנובסק, רוסיה. כ-4,000 יהודים מתגוררים בעיר (חבה"ע)
מערכת 'שטורעם'

שלוחים חדשים מצטרפים לצבא שלוחי הרבי: הרב יוסף יצחק מרוזוב ומשפחתו החלו לפעול באוליאנובסק, רוסיה בשבוע שעבר. השלוחים הטריים החלו בהכנות לקראת תפילות הימים הנוראים מיד עם בואם.

העיר אוליאנובסק ממוקמת בין העיר סמרה לעיר ניזני נובגורוד ומתגוררים בה כ-4,000 יהודים. בעיר מתגוררים צעירים רבים, ועבודה רבה נכונה לו בעיר.

ג' בתשרי תשס"ז
הגב לכתבה

תגובות
1
1. Wow!!!
I cant beleive it!!!
Hatzlocho Rabo!!!!
ה' בתשרי תשס"ז