ב"ה יום רביעי, כ"א חשוון תשפ"ב | 27.10.21
דברי ימי החסידים לפני יותר משבעים שנה
דברי ימי החסידים לפני יותר משבעים שנה צילום: שטורעם.נט
בר-המצוה של הרב יהודה לייב גרונר ● יין ישן וטוב

במניין החסידי נאספו כל אנ"ש, ובראשם החסיד הישיש ר' אליעזר רפאל מאיר'ס מדוקשיץ, התוועדו כנהוג אצל החסידים ודיברו על המשמעות של החג הגדול ● מי היו הרבנים שהגיעו לרבי הריי"צ לחג הפסח תש"ד? ומי נשא דברים בבר-מצוה של המזכיר הרב יהודה ליב גרונר? ● ניסן-אייר בחיי אנ"ש והתמימים לפני יותר משבעים שנה ● הרב משה מרינובסקי מגיש את המדור המיוחד 'יין ישן וטוב' של המגזין 'עונג חב"ד' ב'שטורעם' ● יין ישן וטוב >>>
מערכת שטורעם

לפנינו צרור דיווחים שהופיעו (באידיש) ב"קובץ ליובאוויטש" (גיליון ב שהופיע באביב של שנת תש"ד) תחת הכותרת "שלום אחים" – אירועים בחייהם של ידידינו אנ"ש והתמימים:

קייפטאון, דרום אפריקה

הרב ר' ירמי' אלוי שלח לנו לאחרונה דיווח כיצד נערך חג הגאולה י"ט כסלו שנה זו בקרב אנ"ש בקייפטאון. במניין החסידי נאספו כל אנ"ש, ובראשם החסיד הישיש ר' אליעזר רפאל מאיר'ס מדוקשיץ, התוועדו כנהוג אצל החסידים ודיברו על המשמעות של החג הגדול.

הרב ר' ירמי' אלוי קרא את מגילת י"ט כסלו – נדפסה בשנת תש"א – שנשמעה על ידי כולם בעמידה ביראת כבוד גדולה. אנ"ש הנמצאים בדרום אפריקה – כותב לנו ידידינו ר' ירמיה – מתגעגעים לשמוע 'ווארט' מכ"ק אדמו"ר שליט"א ולקבל ברכתו הק'. – הרב אלוי עומד בקשר עם "מחנה ישראל" שגם שולח לו את כל הנדפס על ידי "קה"ת".

ברוקלין

מוצאי שבת קודש ט"ז אדר התקיימו בשעה טובה ומוצלחת התנאים של הרב ניסן גורדון, בן ידידינו מאנ"ש המצוינים, ר' יוחנן שו"ב, בניו יורק.

הרב ניסן גורדון הוא רב ומנהיג רוחני בבית הכנסת אנשי דוקשיץ ברחוב צ'סטר בברוקלין.

מונטריאול

ח"י אדר התקיימו בשעה טובה ומוצלחת התנאים של התמים הרב יצחק הנדל הכהן. הרב הנדל הוא אחד התמימים הפליטים מישיבת תומכי תמימים המרכזית באטווצק, פולין, והוא מראשי המנהיגים של ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש במונטריאול.

לתנאים באו ועד הרבנים של העיר, בעלי בתים חשובים וקהל גדול מידידי הישיבה.

ברוקלין

הרב ר' מאיר גרינברג התקבל לאחרונה כרב ומנהיג רוחני בבית הכנסת אוהל אברהם משכן יוסף בבורו פארק, ברוקלין. הרב גרינברג הוא אחד מקבוצת התלמידים שלפני פרוץ המלחמה נסעו ללמוד בישיבה המרכזית באטווצק, פולין, ורק לאחר פרוץ המלחמה חזרו הביתה לברוקלין, כאן הוא המשיך את לימודיו בישיבת תומכי תמימים.

הרב גרינברג הוא ר"מ בישיבת תומכי תמימים המרכזית בברוקלין.

ברוקלין

הרב יצחק גרינברג, תלמיד בישיבה ומתיבתא תומכי תמימים המרכזית בברוקלין, התקבל כרב ומנהיג רוחני בקהילת טרגטון, קונטיקט, שם הוא ינהל את החיים הדתיים של הקהילה היהודית המקומית.

בופולו

התמים הרב צבי פוגלמן התקבל כרב ומנהיג בבית הכנסת אהבת אחים בבופולו ניו יורק. הרב פוגלמן הנהיג לאחרונה כיתה לצעירים העסוקים כל השבוע, לבוא ללמוד בישיבה המקומית פעם בשבוע.

אורגנה גם "שעת יום שני" (כמו "שעת יום רביעי" בניו יורק) ללמד את הדת היהודית לילדים שהולכים לבתי הספר העממיים הכלליים, המתנהלת גם היא ביוזמתו של הרב פוגלמן.

וואסטער מאס

הרב משה יצחק הכט, ר"מ ומנהל בישיבת אחי תמימים בוואוסטר, קבע בבתי כנסיות תפארת ישראל נוסח אר"י ובני יעקב נוסח אר"י לימוד פירוש המילות של התפילה. כל המשתתפים בשיעור הייחודי מגלים עניין רב בלימוד.

ברוקלין

לחג הפסח הגיעו לכ"ק אדמו"ר שליט"א 2 רבנים תמימים, נציגים של הישיבה תומכי תמימים במונטריאול, קנדה: הרב יוסף מענדיל טננבוים והרב מנחם זאב גרינגלאס.

הרבנים הנזכרים היו לפני המלחמה תלמידים מצוינים בישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש באוטווצק, פולין. מאז פרוץ המלחמה הם לא ראו את כ"ק אדמו"ר שליט"א. לאחר גלגולים רבים וחוויות קשות שעברו במלחמה הם הגיעו, הודות להשתדלות של הרבי שליט"א, יחד עם עוד קבוצת תלמידים, למונטריאול, קנדה, שם הם המנהיגים של ישיבת תומכי תמימים המתחדשת.

הרב טננבוים נשאר בארצות הברית. הרב גרינגלאס נוסע בחזרה למונטריאול.

ברוקלין

ז' אייר התקיימה בשעה טובה ומוצלחת הבר מצוה של הב' יהודה ליב גרונר, תלמיד ישיבת תומכי תמימים בברוקלין. הבר מצוה הוא בנו של אחד מידידינו אנ"ש המצוינים, הרב מרדכי גרונר מארץ הקודש.

סעודת הבר מצוה התקיימה בבית המדרש של כ"ק אדמו"ר שליט"א. נכחו חתני דבי נשיאה, הר"ש גורארי' והרמ"מ שניאורסאהן, המשפיעים והרמי"ם ורבים מתלמידי הישיבה. הבר מצוה חזר מאמר חסידות של כ"ק אדמו"ר שליט"א. התוועדו טוב מאד וחדב"נ הש"ג והרמ"ש דברו מענייני דיומא.

ברוקלין

בר"ח ניסן התקיימו בשעה טובה ומוצלחת התנאים של התמים הרב אברהם דוב הכט. הרב הכט היה לפני פרוץ המלחמה בישיבת תומכי תמימים באוטווצק ובשובו הביתה, אחד התלמידים החשובים בישיבה ומתיבתא המרכזית בברוקלין.

הרב הכט התקבל לאחרונה כרב ומנהיג רוחני בבית הכנסת אנשי ליובאוויטש נוסח אר"י בדורצ'סטר מאס. והוא גם הר"מ והמנהל של ישיבת אחי תמימים ליובאוויטש בבוסטון שנוסדה לא מכבר.

מונטריאול

ד' ניסן התקיימה בשעה טובה ומוצלחת החתונה של התמים הרב אברהם מנחם נלקן. הרב נלקן הוא אחד מבני הישיבה פליטים מפרנקפורט שהתגוררו במחנה לשבויי המלחמה בקנדה. הודות להשתדלות של מרכז הישיבות תו"ת בני הישיבות שוחררו וחלקם לומדים בישיבת תומכי תמימים במונטריאול. הרב נלקן הוא אחד הרמי"ם בישיבת תומכי תמימים במונטריאול.

בחתונה נכחו מספר גדול של ידידי הישיבה ובראשם וועד הרבנים. התקבלו ברכות מכ"ק אדמו"ר שליט"א, ממרכז הישיבות תומכי תמימים ועוד.

"קובץ ליובאוויטש" הופיע בהוצאת קה"ת והתרגום הוא ברשותה האדיבה.

כ"ז בניסן תשע"ו