ב"ה יום ראשון, כ"א אייר תשפ"ב | 22.05.22
גילוי המצבות
גילוי המצבות צילום: שטורעם.נט
145 שנים אחרי: נתגלתה מצבת נינת האדמו"ר האמצעי

כפי שפרסמנו כאן לפני כמה ימים, לאחר שמצאו את קברו של 'המגיד מליובאוויטש' - באחרונה במהלך עבודות שיפוץ ושיקום בית החיים בעיירה ליובאוויטש בניהול השליח ר' גבריאל גורדון, נתגלתה גם מצבתה של נינת כ"ק אדמו"ר האמצעי נ"ע ● לפענוח הכתב על המצבות ותמונות >>>
מערכת שטורעם
לפני כמה ימים פרסמנו כאן - על תגלית מיוחדת - כ"ב שבט הוא יום הסתלקות 'המגיד מליובאוויטש'.

במהלך עבודות שיפוץ ושיקום בית החיים בעיירה ליובאוויטש בניהול השליח ר' גבריאל גורדון, נתגלתה גם מצבתה של נינת כ"ק אדמו"ר האמצעי נ"ע, בתו של הרה"ק ברוך שמואל זנויל בן הרה"ק ר' יונה הכהן מזיטאמיר, חתנו של רבנו האמצעי נ"ע וגיסו של כ"ק אדמו"ר הצ"צ נ"ע.

מצבתו של אביה - הרה"ק ברוך שמואל, נמצאה גם בשנים האחרונות בתחילת העבודות השיפוץ, יחד עם הרב אליהו יוחנן גורארי', רבה של העיר חולון.

לאחר שגילו את מצבת האב, פענחו את הכתוב עליה והקימו אותה מחדש. (מצורפת תמונה עם הכיתוב החדש).

זהו הפענוח מקברו של האב:

ציון הלזה הוקם על קבר
נכד אדמו"ר הרב ר'
ברוך שמואל זנויל
בן הרב ר' יונה הכהן
חתן הקדוש אדמ"ור ר'
דובער נ"ע בן נשיא
[ישרא]ל הגאון והקדוש
[אדמ]ור שניאור זל[מן]
[נ"ע] נפטר יום ז אל[ול]
שנת תרמו תנצבה


וזהו הפענוח מקברה של הבת, שנתגלה היום - בדיוק ביום פטירתה לפני כ-145 שנים:

ציון
הלז הוקם על קבר
האש הרבנית הצנו[עה]
והחשובה מפורסמת
מרת שיינא בת הרב
ר' ברוך הכהן נכד
אדמו"ר הגאון הרב ר'
דובער נבג"מ זי"ע נפ' יום
ד' כ"ד שבו שנת תרלא
תנצבה

כ"ד בשבט תשע"ו