ב"ה מוצאי ש"ק, ט' כסלו תשפ" | 07.12.19
חוגגים ה' טבת 'לדורות' (פ)
שטורעם צרכנות
ה' בטבת תשע"ו