ב"ה יום שני, כ"ב תשרי תשפ" | 21.10.19
רובר ממשיך להפתיע: קופסת אתרוג מהודרת (פ)
י' באלול תשע"ה