ב"ה מוצאי ש"ק, ט' כסלו תשפ" | 07.12.19
רובר ממשיך להפתיע: קופסת אתרוג מהודרת (פ)
י' באלול תשע"ה