ב"ה יום חמישי, ח' שבט תשפ"א | 21.01.21
שער הקונטרס
שער הקונטרס
להורדה: התוועדות ש"פ תבוא ח"י אלול ה'תש"ל

לקראת יום הבהיר ח"י אלול, הוציאו לאור ועד הנחות בלה"ק תדפיס מהתוועדות ש"פ תבוא, ח"י אלול, ה'תש"ל. הורידו את הקונטרס עכשיו והדפיסו
מערכת שטורעם

לקראת יום הבהיר ח"י אלול, הוציאו לאור ועד הנחות בלה"ק תדפיס מהתוועדות ש"פ תבוא, ח"י אלול, ה'תש"ל. הורידו את הקונטרס עכשיו והדפיסו.

ט' באלול תשע"ה