ב"ה יום חמישי, ח' שבט תשפ"א | 21.01.21
כריכת הספר המרתק
כריכת הספר המרתק
חדש: "אוצר החסידים - בברית המועצות ובפולין"

ספר ייחודי ומרתק, נדפס בימים אלה ונמצא כעת בחנויות הספרים: "אוצר החסידים - בברית המועצות ובפולין". הספר הינו המשך לרבי המכר "אוצר החסידים - ארץ הקודש", "אוצר החסידים - ניו-יורק" ו"אוצר החסידים - ברחבי תבל", שכבשו את חנויות הספרים בסערה. הוא נערך על-ידי הרב יוסף אשכנזי, ויצא לאור על-ידי הוצאת הספרים "חזק"
מערכת שטורעם

ספר ייחודי ומרתק, נדפס בימים אלה ונמצא כעת בחנויות הספרים: "אוצר החסידים - בברית המועצות ובפולין". הספר הינו המשך לרבי המכר "אוצר החסידים - ארץ הקודש", "אוצר החסידים - ניו-יורק" ו"אוצר החסידים - ברחבי תבל", שכבשו את חנויות הספרים בסערה. הוא נערך על-ידי הרב יוסף אשכנזי, ויצא לאור על-ידי הוצאת הספרים "חזק".

הספר, הינו פסיפס נדיר ומרתק, המתאר את ההתוועדויות מאחורי מסך הברזל, ואת גישתם החסידית של גדולי המשפיעים בברית המועצות ובפולין. הקורא נסחף לתוך עולמן של דמויות ההוד החב"דיות - תלמידי הישיבה בליובאוויטש וסניפיה. התוועדויותיהם של המשפיעים נפרשות במלוא הדרן, ומציגות את משנתם החסידית. מאות הסיפורים, עליהם הושתתו תביעותיהם החסידיות, מותירים רושם בל יימחה.

הספר מציג בחדות את ייחודיותו של כל אחד מהמשפיעים, ואת תכונותיו השונות - בהן נבדל מרעהו. עושרן החסידי של הדמויות החב"דיות מקבל ביטוי מרתק, ומעניק מבט נפלא על דרכה של חסידות חב"ד.

בספר מסוקרת השפעתן של הדמויות הבאות:

הרב אלחנן דוב מרוזוב, הרב משולם (שילם) קוראטין, הרב יצחק הלוי הורוביץ (מתמיד), הרב דוד קיבמן (הורודוקער), הרב יחזקאל פייגין, הרב יונה כהן (פולטאווער), הרב יהודה עבער, הרב יעקב זכריה הלוי מאסקאליק (ז'ורוביצער), הרב אברהם דוד פויזנר, הרב יעקב ברוך קרסיק, הרב שמואל נוטיק (קריסלאווער), הרב יהושע ליין, הרב אליעזר דבוסקין (צ'עצ'רסקער), הרב צבי הירש אזימוב (קלימוביצ'ער), הרב חיים יונה לוצקי, הרב מנחם מענדל חן, הרב צבי הירש גוראריה, הרב פינחס שרייבר (ראקשיקער), התמים זלמן דוד מיכלין (הומלינער), הרב ירוחם גרליק, התמים הלל פרוטקין (פוצ'ובר), הרב אריה לייב שיינין, הרב יהושע אייזיק בארוך, הרב אליהו חיים אלטהויז, הרב מרדכי חפץ, הרב דובער גורפינקל (קורניצער), הרב שרגא פייביש זלמנוב, הרב ברוך פרידמן.

 

ד' באלול תשע"ה