ב"ה מוצאי ש"ק, ל" כסלו תשפ"ב | 04.12.21
חדש מ'רובר': הזמנות ב'ווצאפ' (פ)
שטורעם צרכנות
כ"ו במנחם-אב תשע"ה