ב"ה יום חמישי, ט"ז מנחם-אב תשפ" | 06.08.20
שער הקונטרס
שער הקונטרס
להורדה: התוועדות ש"פ שופטים ה'תשכ"ט

לקראת שבת פרשת ראה הוציא "ועד הנחות בלה"ק" לאור חלק ראשון מהתוועדות ש"פ שופטים ה'תשכ"ט, בלתי מוגה. החלק השני יראה אור לקראת שבת פרשת שופטים
מערכת שטורעם

לקראת שבת פרשת ראה הוציא "ועד הנחות בלה"ק" לאור חלק ראשון מהתוועדות ש"פ שופטים ה'תשכ"ט, בלתי מוגה. החלק השני יראה אור לקראת שבת פרשת שופטים.

כ"ו במנחם-אב תשע"ה