ב"ה יום חמישי, ח' שבט תשפ"א | 21.01.21
נחשף פסיפס עם ציור המנורה - כשיטת הרבי

בחפירות ארכאולוגיות בחרבת כור מצפון לטבריה נחשף פסיפס עם ציור של מנורת שבעת הקנים עם קנים אלכסוניים כשיטת הרבי. הפסיפס הוא מלפני כ-1300-1600 שנה
מערכת שטורעם

בחפירות ארכאולוגיות בחרבת כור מצפון לטבריה נחשף פסיפס עם ציור של מנורת שבעת הקנים עם קנים אלכסוניים כשיטת הרבי. הפסיפס הוא מלפני כ-1300-1600 שנה.

הרבי הדגיש כי קני המנורה נמשכים ועולים באלכסון – בקו ישר ולא מתעגל, בהתאם לאיור הרמב"ם ולדברי רש"י.

לדעת הרבי, שמם של קני המנורה נרמזים מצורתם - קני סוף הגדלים על שפת היאור – קנים ישרים.

הרבי ביקש לפרסם בכל מקום אפשרי את צורתה האמיתית של המנורה כפי שהייתה בבית המקדש, ובכך לשים קץ לחיקוי המזויף - קנים מעוגלים.

כ"ו במנחם-אב תשע"ה