ב"ה יום שני, ט' סיון תשפ" | 01.06.20
כ' אב: קובץ מיוחד על תורתו של רבי לוי יצחק

לקראת כ' אב, הוציא לאור ועד תלמידי התמימים צרור פירושים מתדפיס ילקוט לוי יצחק על התורה כרך ג' שעומד להופיע בקרוב בהוצאת קה"ת ● "ועלי החוב והזכות גדול להציע ולבקש וכו'" - כך כתב הרבי במוצאי תשעה באב, שנת הארבעים לכבוד כ' אב. הקובץ כולל גם ביאור מג"ק אדמו"ר מפ? ראה תשל"ד, וביאור על משנה במס' כלים השייך ללימוד הרמב?ם בימי ההילולא ובנוסף חידוש מבעל ההילולא עצמו - רבי לוי יצחק ●
מערכת שטורעם

לקראת כ' אב, הוציא לאור ועד תלמידי התמימים צרור פירושים מתדפיס ילקוט לוי יצחק על התורה כרך ג' שעומד להופיע בקרוב בהוצאת קה"ת.

"ועלי החוב והזכות גדול להציע ולבקש וכו'" - כך כתב הרבי במוצאי תשעה באב, שנת הארבעים לכבוד כ' אב. הקובץ כולל גם ביאור מג"ק אדמו"ר מפ? ראה תשל"ד, וביאור על משנה במס' כלים השייך ללימוד הרמב?ם בימי ההילולא ובנוסף חידוש מבעל ההילולא עצמו - רבי לוי יצחק.

י"ט במנחם-אב תשע"ה