ב"ה יום ראשון, י"ט מנחם-אב תשפ" | 09.08.20
הרבי והרב קליין. מימין: שער הקונטרס
הרבי והרב קליין. מימין: שער הקונטרס
י"ב תמוז: שבירת ההעלם וההסתר על הנשיא

לקראת י"ט תמוז, יום בו נכנס כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע בבריתו של אאע"ה, יצא לאור על ידי 'ועד הנחות בלה"ק' קונטרס מיוחד עם מאמר דא"ח ד"ה שירו להוי' שיר חדש, שנאמר בעת התוועדות חג הגאולה י"ג תמוז ה'תשל"ה, לפני 40 שנה * הקונטרס מוקדש בידי חברי המערכת, לע"נ מזכירו של הרבי הרה"ת ר' ירחמיאל בנימין הלוי קליין ע"ה, ליום השלושים - ח"י תמוז ● בתור הוספה, כמה אגרות קודש בפרסום ראשון, בקשר עם ימי הגאולה ● אתר חב"ד 'שטורעם.נט' מגיש את הקונטרס המיוחד לעיון ולהורדה
כתב שטורעם בארה"ב

התאריך י"ט תמוז, מצוין בדברי ימי חב"ד כיום כניסתו בבריתו של אאע"ה, של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע. כך למשל בשנת ה'תשכ"ח, ערך הרבי התוועדות פתאומית בתאריך זה, וציין כי ביום זה הסתיימו שבעת ימי המילואים לחגיגת הבר מצווה, ואמר מאמר חסידות מיוחד (ראה תורת מנחם כרך נ"ג).

לקראת יום זה, יצא לאור על ידי 'ועד הנחות בלה"ק' קונטרס ובו מאמר דא"ח ד"ה שירו להוי' שיר חדש, שנאמר בעת ההתוועדות דחג הגאולה יום א' לפרשת פנחס י"ג תמוז ה'תשל"ה, לפני ארבעים שנה בדיוק. המאמר הוא המשך למאמר דא"ח שנאמר בהתוועדות ש"ק חוקת בלק, חג הגאולה י"ב תמוז.

בתור הוספה, באו כמה אגרות קודש הנדפסים לראשונה, מתוך כרכי המילואים ה'תרפ"ה - ה'תשל"ה, הנמצאים בדפוס.

הקונטרס הוקדש על ידי חברי מערכת לה"ק, לעילוי נשמת מזכיר כ"ק אדמו"ר זי"ע במשך שנים רבות, הרה"ח הרה"ת ר' ירחמיאל בנימין הלוי קליין ע"ה, בקשר עם יום ה'שלושים', ח"י תמוז ה'תשע"ה. הרב קליין ע"ה היה ידיד אמת למערכת המוציאה לאור את השיחות והמאמרים של הרבי, לטובת אנ"ש שיחיו בכל מרחבי תבל וכלל לומדי תורת רבינו.

להורדה בצורת הדפסה - לחצו כאן

להורדה בצורת קריאה - לחצו כאן

 

כ' בתמוז תשע"ה