ב"ה יום שלישי, כ"א מנחם-אב תשפ" | 11.08.20
שער הספר
שער הספר
לרגל ג' תמוז: הגליון המ"ח של "מגדל דוד"

לרגל ג' בתמוז, הוציאו לאור תלמידי-התמימים דישיבת תומכי-תמימים ליובאוויטש במגדל העמק את הגליון המ"ח של הקובץ הנודע 'מגדל דוד' היוצא לאור בקביעות לרגל מועדים ויומי דפגרא חב"דיים
מערכת שטורעם

לרגל ג' בתמוז, הוציאו לאור תלמידי-התמימים דישיבת תומכי-תמימים ליובאוויטש במגדל העמק את הגליון המ"ח של הקובץ הנודע 'מגדל דוד' היוצא לאור בקביעות לרגל מועדים ויומי דפגרא חב"דיים.

הקובץ מלא וגדוש בהערות, עיונים וביאורים במסכת גיטין - המסכת הנלמדת בשנה זו בישיבות חב"ד - מאת תלמידי הישיבה, וכן בהערות וביאורים בתורת החסידות, בענייני גאולה ומשיח, הלכה ומנהג, תורת הרבי ופשוטו של מקרא.

בתחילת הקובץ מופיע ביאור של הרב מרדכי-שמואל ע"ה אשכנזי בעניין וטעם שלוש ברכות התורה; בירור הלכתי בענין אי-אמירת תחנון בשמחות וכדו' מאת הרב ישעיהו הרצל שליט"א רבה של נצרת-עילית, ופענוח תשובת כ"ק אדמו"ר הצמח-צדק בשו"ת או"ח סימן יז ע"י א' מאנ"ש.

 

י"א בתמוז תשע"ה