ב"ה יום חמישי, ט"ז מנחם-אב תשפ" | 06.08.20
הופיע: הסט המלא של 'ספר הליקוטים - דא"ח' לכ"ק אדמו"ר הצמח צדק

לקראת יום ההילולא ג' תמוז, הגיע מבית הדפוס הסט המלא (27 כרכים!) של ספר הליקוטים דא"ח לכ"ק אדמו"ר הצמח צדק נ"ע, לאחר שלבקשת רבים הודפס מחדש ● הסט הודפס לראשונה בשנת ה'תשל"ז, כאשר על פי הוראה מגבוה ליקטו תלמידי הישיבה המרכזית בבית חיינו קטעים לפי נושאים מתורתו של אדמו"ר הצמח צדק, ויצא לאור ע"י קה"ת ● כאשר הושלם הסט לאחר 7 שנים, בעבודה מאומצת בהכוונה ישירה של הרבי, שהיה מעורב בכל שלבי העריכה, שלח הרבי את הספרים לגדולי ישראל וכתב: "הנני מצרף בזה ספר ליקוטים זה, ותקוותי חזקה שגם בזה ימצא ענין" ● לרוכשים שהשתתפו בהדפסה על ידי תשלום מראש יגיע משלוח הסט בימים אלו, ובקרוב יהיה ניתן להשיג גם בחנויות הספרים
כתב שטורעם בארה"ב
בחודשי החורף של שנת ה'תשל"ז הורה הרבי שקבוצה נבחרת מתלמידי הישיבה המרכזית בבית חיינו 770, ילמדו את כל ספרי תורתו של כ"ק אדמו"ר הצמח צדק נ"ע, ויסדרו קטעים לפי נושאים על מנת להוציאם לאור.

למעלה מעשרים וחמשה כרכים הופיעו בין השנים ה'תשל"ז - התשד"מ, בנוסף לכך יצא כרך מילואים וכרך מפתחות. הרבי טרח ושלח בזמנו לשורה ארוכה של גדולי תורה מובהקים (כמו הגאון הרי"ד הלוי סולובייצ'יק, הגאון הרב שעוועל, הגאון הרב יצחק הוטנר, ועוד) את הסט המלא בתוספת מכתב אישי.

בעת ההכנה לדפוס הורה הרבי שבסוף כל ערך יבואו מראי מקומות באותם נושאים מספרי חסידות אחרים, והם נלקטו מספרי המפתחות שנדפסו במשך השנים. במשך השנים הרבה הרבי להזכיר ולהעיר לסט זה, כמו בלקו"ש כ"ב עמ' 3 הע' 20, לקו"ש כ"ו עמ' 108 הע' 50 וכדומה.

באחת ההזדמנויות שיגרו חברי המערכת את המכתב הבא: "לכבוד הרב ח.מ.א. חדקוב שיחי' "הנידון ספר הליקוטים: "במענה לשאלתו בנוגע להוצאת ספר הליקוטים אות יו"ד כרך ב'; הנה חלק הראשון של הספר (לערך 250 עמודים) כבר נדפס, ושאר כל הספר (לבד מערך יסוד) נמצא ב"געליס" [=עלי הגהה] ונשאר רק לסיים עריכת ערך יסוד, ואי"ה יגמר לשבוע הבא. ולערך ב' או ג' שבועות לאחרי זה יהיה שאר הספר מוכן לדפוס. בנוגע לכרך ג': הנה, רוב הערכים כבר נערכו (ומוכנים לסדר בדפוס), ונשאר רק לסיים עריכת ד' ערכים. "מערכת ספר הליקוטים". המכתב הוכנס לרבי שהגיב בפליאה-תמיהה: "עד לפני האביב (ז' חדשים) היו מכניסים בכל עש"ק [=ערב שבת קודש] כו"כ [=כמה וכמה] ערכים מאז – או שלא מכניסים כלל או געליס אחדים ממש".

זה זמן רב שהסדרה הזו אזלה מן השוק, ולא היה ניתן להשיג זאת בחנויות הספרים או בבית ההוצאה לאור של קה"ת, עתה לאחר בקשת רבים, הודפסה הסדרה מחדש במהדורה מיוחדת, כאשר רבים הזמינו מראש את הסט כולו.
ו' בתמוז תשע"ה