ב"ה יום ראשון, י"ט מנחם-אב תשפ" | 09.08.20
שער הספר החדש
שער הספר החדש
תלמידי הישיבה בקרית גת מגישים: 'לכבודו של מלך' - יג

לקראת היום הק' ג' בתמוז, תלמידי הישי"ג בקרית גת מגישים את הספר 'לכבודו של מלך' - כרך יג, ובו כ-470 עמודים מלאים וגדושים בביאורים ומערכות פלפולים מאת תלמידי ורבני הישיבה שליט"א
מערכת שטורעם

לקראת היום הק' ג' בתמוז, תלמידי הישי"ג בקרית גת מגישים את הספר 'לכבודו של מלך' - כרך יג, ובו כ-470 עמודים מלאים וגדושים בביאורים ומערכות פלפולים מאת תלמידי ורבני הישיבה שליט"א.

בראשית הספר הובא פלפול ששלח רב קהילת חב"ד ליובאוויטש בצרפת - הגה"ח ר' אברהם ברוך פעווזנער שליט"א.

הספר עתיד לשוב מבית הכורך בימים הקרובים, ויו"ל ע"י מערכת הערות התמימים ואנ"ש 'קרית מלך רב'.

כ"ד בסיון תשע"ה