ב"ה יום ראשון, ט"ז אדר תשפ"א | 28.02.21
קולומוס הנפש: ירון גרשובסקי מגיש אלבום ניגונים נוסף

חדש מבית היוצר של ר' זלמן גולדשטיין וירון גרשובסקי: סדר ניגונים כפי שרק ירון גרשובסקי יודע לנגן ● הדיסק פותח בניגון שלוש תנועות, וממשיך לפי הסדר עם א-לי אתה, ניגון ה'קאפעלייע', ימין ה', 'לכתחילה אריבער', ניגון 'הכנה', ה'בינוני', 'אתה בחרתנו', 'ד' בבות' ומסיים ב'ניע ז'וריצ'ע'
מערכת שטורעם

חדש מבית היוצר של ר' זלמן גולדשטיין וירון גרשובסקי: סדר ניגונים כפי שרק ירון גרשובסקי יודע לנגן.

הדיסק פותח בניגון שלוש תנועות, וממשיך לפי הסדר עם א-לי אתה, ניגון ה'קאפעלייע', ימין ה', 'לכתחילה אריבער', ניגון 'הכנה', ה'בינוני', 'אתה בחרתנו', 'ד' בבות' ומסיים ב'ניע ז'וריצ'ע'.

ר' זלמן גולדשטיין מביא את מקור סדר הניגונים: שיחת ק' של הרבי מהתוועדות יום ב' דר"ה תשט"ו. "כ"ק מו"ח אדמו"ר סיפר בא' משיחותיו, שאביו כ"ק אדמו"ר נ"ע נהג להזכיר במשך ב' ימי ראש השנה את כל הנשיאים, מאדמו"ר הזקן ואילך, לומר דבר תורה בשמם, או לספר סיפור אודותם. ובשיחה אחר2 אמר, שכאשר מנגנים ניגון השייך לא' מרבותינו נשיאינו – ניגון שחיברו בעצמו או שהי' מחבבו ביותר ("און הא?ט זיך געקא?כט זיך אין אים") – אזי מתקשרים עם נפש בעל הניגון בקשר עמוק עוד יותר מהקשר שע"י דיבור. ולכן, ינגנו עתה ניגון מכאו"א מרבותינו נשיאינו, עד כ"ק מו"ח אדמו"ר – ניגון שהנשיא חיברו או שהי' מחבבו (כנ"ל)." (תורת מנחם)


ב' בסיון תשע"ה