ב"ה ערב ש"ק, י"ד ניסן תשע"ט | 19.04.19
הרבי בעת שהותו בצרפת; בית הכנסת בפלעצל; כתב היד שנחשף
הרבי בעת שהותו בצרפת; בית הכנסת בפלעצל; כתב היד שנחשף
תורה חדשה: התגלתה 'רשימה' של הרבי מלפני 68 שנה

התרגשות גדולה עם מציאת 'רשימה' חדשה בכתב ידו הקדושה של כ"ק אדמו"ר זי"ע, מתקופת קיץ ה'תש"ז, עת שהה בפאריז בירת צרפת בכדי לקבל את פני אמו הרבנית חנה ע"ה, על מנת להביאה לחוף מבטחים בארה"ב ● לקראת חג מתן תורה, מפרסמת מערכת 'אוצר החסידים' של קה"ת את ה'רשימה', עם פענוחים של חברי מערכת 'ועד הנחות בלה"ק' האמונים על עריכת ופרסום הרשימות הק' בעשורים האחרונים ● אנ"ש ותלמידי התמימים בכל רחבי תבל, ומחבבי תורתו של רבינו בכל מקום שהוא, יעסקו בלימוד וליבון הרשימה הקצרה, כהכנה רוחנית נאותה לקראת חג השבועות
כתב שטורעם בארה"ב

ה'רשימות' של הוד כ"ק אדמו"ר זי"ע, היו שמורים ברובם במשך השנים בשולחנו הטהור ב'חדר היחידות', והיו ספונים במחברות שונות שכללו רישומי דברים, יומנים, חידושי תורה, שכתב בין השנים ה'תרפ"ט (שנת הנישואין עם הרבנית הצדקנית ע"ה) וה'שי"ת.

'רשימות' אלו יצאו לאור במשך 5 שנים ב-187 חוברות, כאשר מידי שבוע, בין השנים ה'תשנ"ה - ה'תש"ס פורסם חלק נוסף. מאחר שהדברים נכתבו על ידי הרבי בסגנון מיוחד ועמוק, בדרך כלל בקיצור גדול, ומטבע הדברים קשה לכל אחד לעמוד על עומק המושג, נוספו על ידי חברי המערכת ביאורים ומילות קישור בתוך דברי הרבי, המופיעים בכתב מוקטן. וכן, בשולי הדברים, ציונים ומראי מקומות למובאות התורניות שברשימות.

מעיון ברשימות אלו עולה כי מחברות אלו ליוו את הרבי בימי צר ומצוק, ובכל הטלטולים הרבים, במעבר מברלין לפאריז בשנת ה'תרצ"ג, במנוסה מפאריז הכבושה בשנת ה'תש"א, במהלך ההימלטות מהעיר וישי בצרפת ובמעבר לספרד הפאשיסטית משם הפליגו הרבי והרבנית, בספינה שיצאה מפורטוגל לארצות הברית. אחת הרשימות אף מתוארכת בלילה שלפני עלייתו לאוניה שהבריחה אותו מאירופה הנאצית בחודש סיוון ה'תש"א. בכל האירועים האלה ואף הקשים ביותר מבחינה גופנית, הרבי הוסיף לכתוב בלא לאות את חידושי תורתו בים התורה.

מלבד הערך ההיסטורי, הלימודי והתלמודי של 'רשימות' אלו, הן מעניקות גם מבט כולל ומעמיק על משנתו של הרבי. ב'רשימות' אלו ניתן למצוא זרעים של רעיונות רבים שהרבי פיתח בשנים שלאחר ניסוחם הראשוני. רעיונות שהרבי פירט במהלך השנים, ואף העיר רבות או ציטט מ'רשימותיי'.

‎‎‎

בעת מסעו של הרב חיים יהודא קרינסקי שיחי', מזכירו האישי של כ"ק אדמו"ר זי"ע ויושב ראש ה'מרכז לעניני חינוך' לצרפת בחודש האחרון, הוא התוועד עם השלוחים, אנ"ש והתמימים בכמה הזדמנויות.

אחד ההתוועדויות המיוחדות היו בעת שהצטופפו כולם בבית הכנסת ה'זיבעצן', בית מספר 17 ברחוב'רו דע רוזייע' המפורסם, ברובע ה'פלעצל'. מקום קדוש זה, בו התפלל ולמד הרבי במשך כמה וכמה שנים, הפך לאבן שואבת לחסידי חב"ד, אלו המתגוררים בעיר וכן כל מי שמבקר בה, מקפיד להיכנס למקום ולשאת תפילה.

באמצע ההתוועדות, גילה הרב קרינסקי באוזני המשתתפים שבימים האחרונים ממש התגלתה בהשגחה פרטית 'רשימה' מהרבי, שעוד לא פורסמה מעולם. זו בעצם תחילתה של רשימה שכתב הרבי על גבי א' ממחברותיו, כפי שנהג בכל אותם שנים. מה שמייחד רשימה זו, שהיא לכאורה המאוחרת ביותר שיש בידינו, בסגנון זה, מלפני תקופת הנשיאות. בעוד ששאר ה'רשימות' הק' שהתגלו לאחר ג' תמוז ה'תשנ"ד ופורסמו במשך השנים, הם מתקופות מוקדמות יותר בחייו של רבינו, הרי רשימה זו היא לאחרי שכבר היה כמה שנים בארצות הברית, ונסע במיוחד לצרפת בכדי לקבל את פניה של אמו הרבנית מרת חנה שניאורסאהן, שיצאה מעמק הבכא בניסים גלוים, ושהתה בפאריז בירת צרפת במשך איזה חודשים של חורף וקיץ ה'תש"ז, עד שסודרו הניירות ויכלה לעזוב משם לארצות הברית להתגורר על יד בנה הגדול וכלתה הרבנית הצדקנית מרת חיה מושקא.

בכותרת הדף רשם הרבי: "פאריז קייץ תש"ז. ביהכנ"ס החרדים". ככל הנראה, על פי השערה, אלו נקודות שהכין לשיעור תורני - אחד מני רבים - שמסר בבית הכנסת 'החרדים' במרכז העיר פאריז.

לאחר מכן באים שורות אלו:

"פרקי אבות. כל ישראל כו'. פ"א מקשר פסח ושבועות, חרות, ומ"ת. א"א לחירות אמתית בלי מ"ת, בהוציאך גו' תעבדון גו'. אבל ביצי"מ אין בידם זכות עדיין, ואת ערום וערי', וגם מילה ופסח הי' באתדל"ע וקצת הכרח, בשמ"ר שריח הפסח נודף כו', ולכן נתרצו להמול.

"וקצת הכנה עכ"פ מרומז בפ"א: מדות טובות ובמה התורה נקנית.

"ומקדים לתרץ קושיא כללית: התורה היא ואהי' אצלו אמון גו' נצחיית וכו' ואיך יקבלה בנ"א החולף ועובר. ובפרט שניתנה לכאו"א, ובדב"ר שאילו חסרו ס"ר אחד לא היתה ניתנת לבנ"י.

"והתירוץ שכל ישראל יש להם חלק...

עד כאן נמצא בגוכתי"ק.

להלן ה'רשימה' בתוספת פענוחים בדרך אפשר, ובפרט שעמקו דברי רבינו, כנודע: 

כ"ה באייר תשע"ה