ב"ה יום ראשון, כ"א אייר תשפ"ב | 22.05.22
התשורה המיוחדת. בלעדי ב'שטורעם'
התשורה המיוחדת. בלעדי ב'שטורעם'
פרקים מחייו של דמות חסידית שהשפיעה על דור שלם

בשבוע הבא (י"ב ניסן) ימלאו 50 שנה לפטירתו של החסיד הנודע, המשפיע הרה"ח הרה"ת ר' חיים שאול ברוק ע"ה, מהעילויים שבין תלמידי הישיבה בעיירה ליובאוויטש, ומי שהפך לימים לראש ישיבה ומשפיע בעצמו, תחילה בישיבת תומכי תמימים בתל אביב ואחר כך בראשון לציון ● מערכת שטורעם מגישה 2 פרקים מתולדות חייו, מתוך ספר העומד לצאת בשנת היובל, בהוצאת בני המשפחה ● ימי הגלות בברדיצו'ב והקמת הישיבה במקום לפני 80 שנה; חילופי המכתבים של 'ר' שאול סנאווסקער' עם ראשי אגו"ח בארה"ב; המפגש עם יהודים חסידיים מחצרות אחרים; הדמויות אליהם נקשר: ר' אהרון ירוסלבסקי ור' ישראל נעוולער; תמונה נדירה בעת החופה של הרב א"ח גליצנשטיין ע"ה שנלב"ע באחרונה; על גורל חתנו הראשון ר' יעקב ש"ץ הי"ד וקשרי המכתבים עם הבת והנכד; ועוד
כתב שטורעם בארה"ב

פרקי חייו של המשפיע הנודע הרב חיים שאול ברוק ע"ה, הודפסו בחוברת 'תשורה' לנישואי נינו החתן התמים שלום ישעי' ברוק שיחי' (ב"ר שמואל) עב"ג הכלה מרת עטקא חיה מושקא גורביץ (ב"ר חיים) ביום שני ג' ניסן בקראון הייטס.

הספר המקיף על תולדות ימי חייו ופועלו הנקרא 'מעשה חשב', נמצא בשלבי עריכה אחרונים על ידי העורך הראשי הרב מנחם מענדל קסטל ובני המשפחה, ויצא לאור בחודשים הקרובים.ד' בניסן תשע"ה