ב"ה יום רביעי, כ"א חשוון תשפ"ב | 27.10.21
היום יוכתר הרב מאיר אשכנזי שיחי' לממלא מקום אביו ע"ה
היום יוכתר הרב מאיר אשכנזי שיחי' לממלא מקום אביו ע"ה צילום: אלבום משפחתי
נציגי בתי הכנסת החליטו: בן הרב ימלא מקומו

שעות ספורות לאחר פטירת הגאון החסיד הרב מרדכי שמואל אשכנזי ע"ה רב היישוב כפר חב"ד, התכנסו נציגי בתי הכנסת בכפר חב"ד לישיבת חירום ● לאור הוראות הרבי בנידון לאחר פטירתו של הרב הקודם של כפר חב"ד, ולאור ההנהגה במקרים דומים לאחר פטירת חברי בית הדין של אנ"ש בארה"ק הרב לוי ביסטריצקי ע"ה והרב בן ציון ליפסקר ע"ה, הוחלט פה אחד כי מחר בעת ההלוויה יוכתר בנו הגדול הרב מאיר אשכנזי שיחי', ר"מ בישיבת חח"ל צפת, למלא את מקומו ברבנות כפר חב"ד ● הרב מאיר שיחי' הוא חתנו של הגה"ח הרב דוד מאיר דרוקמן שיחי' מרבני חב"ד ורב העיר קריית מוצקין ● בפנים: הפרטים המלאים על רגעי ההכרעה, ואגרת הקודש של הרבי שהביאה לבחירת הגרמ"ש אשכנזי לאחר פטירת הרב הקודם - מיוחד לשטורעם
מערכת שטורעם

שעות ספורות לאחר פטירתו של מד"א כפר חב"ד, הגאון החסיד הרב מרדכי-שמואל אשכנזי ע"ה, חבר בי"ד רבני חב"ד בארה"ק, התכנסו הערב לאסיפה דחופה חברי בית הדין, שהגיעו במיוחד לכפר חב"ד, ודנו בסוגיות שונות הקשורות לפטירתו של הרב.

לאחר מכן התקיימה במשרדו של יו"ר ועד כפר חב"ד הרב בנימין ליפשיץ, ישיבת ועד מיוחדת בעקבות הפטירה, שבה השתתפו כל חברי הוועד ובה דנו, בין היתר, בסדרי ההלוויה שתיערך מחר, וכן בשאלת מינוי ממשיך דרכו של הרב בתפקיד המד"א.

עם סיום ישיבת הוועד ולאור הוראת הרבי בשנת תשל"ד לוועד כפר חב"ד, לשאלתם בקשר למינוי רב לכפר, לאחר פטירתו של הרב גורליק ע"ה, ובו כותב הרבי (כפי שניתן לראות בתצלום המצורף, המתפרסם לראשונה כאן בשטורעם) כי "עפ"י מנהג ישראל מדורי דורות, כולל ג"כ קהילות אנ"ש בכל מקום, המד"א נבחר ע"י דיירי דאתרא, או באי כוחם והעומדים בראשם, הנמצאים באתרא ולפלא השקו"ט בזה" - החליטו חברי הוועד לזמן את כל נציגי בתי הכנסת בכפר חב"ד לישיבה שבה יוחלט מי ימשיך את דרכו של הרב.

בישיבה, שנערכה בלשכת יו"ר הוועד, נכחו כאמור כל נציגי בתי הכנסת מכפר חב"ד ומכפר חב"ד ב', ולאחר דיון ממושך וענייני, שבמהלכו ניתנה הזכות לכל אחד לומר ולהציע את אשר על לבו, הוחלט פה אחד כי בנו הגדול, הרב מאיר שי', ימונה לממלא מקומו וממשיך דרכו של אביו בתפקיד המד"א.

בסיום הישיבה נכתב נוסח מקובל על כל הנוכחים שעליו חתמו כל נציגי בתי הכנסת. 

כ"ג בטבת תשע"ה