ב"ה מוצאי ש"ק, ו' חשוון תשפ"א | 24.10.20
הרב בלוי שיחי' - לצד הרב מונדשיין ע"ה
הרב בלוי שיחי' - לצד הרב מונדשיין ע"ה צילום: שטורעם.נט
הרב בלוי מספיד: "כשרון עצום להפצת המעיינות"

"אחד המאפיינים הבולטים בעבודתו הספרותית והמחקרית הוא - חתירתו הקנאית לאמת, בלי פשרות ובלי פשעטלאך" ● הרב טוביה בלוי במאמר מיוחד עם לכתו של "חוקר החסידות" הרב יהושע מונדשיין ע"ה, השבוע ● לקריאה
מערכת שטורעם
הקשר הישיר הראשוני עם ר' יהושע היה בשנת תשכ"ט כשהוא שלח מאמר לביטאון חב"ד, שאני הייתי עורכו והמאמר פורסם באותה תקופה בביטאון, ובדבר המערכת ציינתי בגאווה ובסיפוק את העובדה שאנחנו מארחים "כוכבים חדשים" שדורכים בשמי הספרות החב"דית.

עובדת פרסום מאמרו בביטאון חב"ד הייתה חשובה עבורו וכן העובדה שמאמרו הועלה על נס במאמר המערכת - שימשו בעבורו משקל חשוב, וכפי שציין במכתבו אליי כעבור שנים, כאשר מלאו לי 70 שנה, שהדבר הזה עודד אותו במאוד להמשיך בעבודתו הספרותית בשדה חב"ד.

במשך הזמן התוודעתי יותר מקרוב לעוצמת כישרונותיו ועושר ידיעותיו בתחומים שונים אשר נוצלו כולם ובמלואם להפצת המעיינות חוצה.

בראש ובראשונה עליי לציין את ספרו-מחקרו המונומנטלי "אוצר מנהגי חב"ד", המקיף ידיעות נרחבות בתחום מנהגי חב"ד וכן ההשוואה בין מנהגי חב"ד למנהגי חוגים אחרים ועדות אחרות. גם זה מתוך ידע מקיף ונרחב בתחום זה.

מתוך ספריו ומחקריו הרבים יש לציין גם את ההדרת "אל תצר את מואב" של האדמו"ר האמצעי, שאותו ההדיר מתוך כתב יד שגילה והוסיף עליו מראי מקומות והערות מחכימות.

בכך הביא לאור עולם ספר יסודי ועמוק בתורת חסידות חב"ד של כ"ק אדמו"ר האמצעי שעד אז היה גנוז.

אחד המאפיינים הבולטים בעבודתו הספרותית והמחקרית הוא - חתירתו הקנאית לאמת, בלי פשרות ובלי פשעטלאך.

מותר לי, אולי, להביע השערה כי קנאות זו עלתה לו בבריאות.

חבל על דאבדין ולא משתכחין.
ג' בטבת תשע"ה