ב"ה יום רביעי, כ"א חשוון תשפ"ב | 27.10.21
הרב אשכנזי שליט"א
הרב אשכנזי שליט"א צילום: ישראל ברדוגו וי' בלינקו - שטורעם
הרב אשכנזי בראיון חג: "הבעיה תיפתר, אינני דואג"

רבו של כפר חב"ד, הגאון הרב שמואל-מרדכי אשכנזי, בראיון חג ל'שטורעם': על בקשת המשרד לשירותי דת לסיים את תפקידו, סוכות אצל הרבי, התוועדויותיו של ר' אברהם פאריז בכפר חב"ד וחוסר ההקפדה בנוגע לאתרוג ● וגם: כיצד הגיב המשורר נתן אלתרמן כשהרב הציע לו, כנער, ליטול ד' מינים ● לכתבה המלאה, בלעדי
יוסי כהן
רבו של כפר חב"ד, הגאון הרב שמואל-מרדכי אשכנזי, מצא מעט זמן בימים עמוסים אלו - ימי חודש החגים בכלל וערב חג הסוכות בפרט – כדי לשוחח עם 'שטורעם' ולספר לגולשים על אירועי חג הסוכות החקוקים בליבו.

מה הרב זוכר מסוכות אצל הרבי?
"אחד הדברים הזכורים לי ביותר אירע ביום הראשון של חג הסוכות בשנים תשי"ט, תש"כ ותשכ"א, כאשר למדתי ב-770. זכיתי אז להיכנס לסוכתו הקטנה של הרבי ולברך על האתרוג. הרבי עמד מאחורי השולחן וכל העת מלמל בשפתיו הקדושות וסקר את הנכנס מהראש ועד הרגליים. אני זוכר שהפחד שנפל עלי אז היה משהו מיוחד. הד' מינים כמעט נפלו מהידיים מרוב מורא. באותן שנים, תשי"ט-כ"א, הרבי עמד לצד הסט שלו כאשר ההמונים נכנסו לברך, אך בשאר הימים הרבי היה מוציא את הד' מינים באמצעות המזכירים והיה ממונה על הנושא. הפעם האחרונה שהייתי אצל הרבי בסוכות הייתה בתשכ"ט, אבל אז הרבי כבר לא עמד עם ארבעת המינים כאשר הקהל הרב ניגש לברך".

האם הייתה התייחסות מיוחדת מהרבי לרב בנוגע לסוכות?
"לא, כיוון שלאחר שהפכתי לרב כפר חב"ד כבר לא נסעתי, אלא ב'חג המו"צים' – שבועות".

מה זכור לרב מכפר חב"ד של פעם, בחג הסוכות, בזמנו של הרב גרליק ע"ה?
"אני זוכר שהיו מתוועדים בכל לילה. הייתה אז רק סוכה מרכזית אחת, ב'בית מנחם' והתוועדו בה כל הלילה, לילה אחרי לילה ובייחוד זכור לי ר' אברהם פאריז ע"ה שהיה מתוועד עם אנ"ש והתמימים".

יש הבדל גדול בין סוכות בכפר חב"ד כיום לימים עברו?
"גם היום יש פארבריינגענס, ואפילו הרבה יותר. אם יש שינוי הוא למעליותא – כיוון שהיום גם נוסעים למבצעים ורוקדים בשמחת בית השואבה כהוראת הרבי".

משנה לשנה רואים שאנשים בכל חלקי הארץ מגיעים לקנות אתרוגים בכפר חב"ד. מה באמת מייחד את האתרוגים – מעבר לכך שהם "צאצאי אתרוג הרבי"?
"האתרוגים של כפר חב"ד מאוד יפים ומאוד מיוחדים, ויש כאן גם את העניין שהם בלתי מורכבים. אנשים יודעים שכאן ניתן לסמוך על זה בוודאות".

יש לרב אירוע מיוחד שאירע בחג, במהלך השנים?
"כאשר הרבי יצא עם הקריאה לזכות יהודים עם הד' מינים, היינו אז בתל-אביב. זה היה בתשי"ד. בבית הכנסת החב"די במרכז העיר היו יהודים מבוגרים, חסידי חב"ד, ש'לא הבינו' איך אפשר ללכת ולזכות יהודים ברחוב בברכה; זה היה דבר חדש. בכל אופן, אחרי התפילה אמרו 'בואו נלך ל'כסית', זה היה בית קפה שבו ישבו כל גדולי המשוררים. הייתי נער אחרי בר מצווה והלכתי למבצעים עם יהודי מבוגר, ר' ישראל צבי הבר ע"ה. כשנכנסו ל'כסית' ישב שם המשורר נתן אלתרמן שבא כנראה ממשפחה מאוד חרדית, ועם הזמן ירד לגמרי מהדרך. מישהו צעק לאלתרמן 'נתן, באו לזכות אותו בלולב'. הוא קרא לנו ושאל 'מה אתם רוצים?'. אמרנו לו ואז הוא קם, ביקש כיפה, נטל ידיים ובירך בהתרגשות גדולה, כאשר דמעות זולגות מעיניו".

האם יש משהו שעל אנ"ש להקפיד בו יותר, בכל הנוגע לסוכות?
"אחד הדברים שראינו אצל הרבי בהקפדה של האתרוג, זו צורת הגידול: 'העולם' מחפש שיהיה נקי, אבל אצלנו צורת הגידול היא החשובה. צורת הגידול אצלנו ואצל 'העולם' שונה: 'הם' נוהגים שגידול האתרוג יהיה באופן של 'מגדל' – כאשר הוא נעשה צר ככל שקרוב לפיטם, ואצל הרבי ראינו שהאתרוג צר דווקא בסמיכות ל'עוקץ' של האתרוג והוא מתרחב כלפי מעלה. זו צורת הגידול של הקלבריה וזה מה שהרבי היה בוחר. כמובן שעל אתרוג להיות נקי, אבל ההדר זה הגידול".

לאחרונה היו פרסומים לגבי הרבנות בכפר...
"אני מאמין שהכול יסתדר על הצד הטוב ביותר בעז"ה. אני לא דואג. הרבי הרי בירך 'יאריך ימים על ממלכתו'. אנחנו עומדים בערב סוכות, 'זמן שמחתנו', ולכן לא צריך להתעסק בזה מעבר לכך".
י"ג בתשרי תשע"ה