ב"ה מוצאי ש"ק, י"ז חשוון תשפ"ב | 23.10.21
הרב חיים שלמה דיסקין
הרב חיים שלמה דיסקין צילום: ברלה שיינר
"להגדיל את הישיבה עד לסניף של תומכי תמימים"

זמן קצר לפני תפילת ה'מנחה' האחרונה טרם שובנו לארץ הקודש, יצא הריל"ג מחדרו של הרבי ואמר לנו כי בהוראת הרבי, הבחורים ממגדל העמק ייכנסו לאחר התפילה אל החדר כדי לשמוע שיחה מפיו של הרבי. זה היה רגע השיא. "הקב"ה יעזור לכל אחד ואחד מכם להגדיל את הישיבה במגדל העמק עד לסניף של תומכי תמימים", אמר לנו הרבי
מאת הרב חיים-שלמה דיסקין

זכיתי להימנות על 6 התמימים הראשונים שהקימו את ישיבת חב"ד במגדל-העמק. זה קרה לפני 36 שנים. בח' אלול הגענו למגדל-העמק, לאחר שרב העיר, הרב יצחק-דוד גרוסמן, ביקש את עזרת התמימים.

באותם ימים לישיבה לא קראו "תומכי תמימים", ולאחר שהרב גרוסמן ביקש מהרבי שנשאר תקופה ממושכת במקום, קיבלנו מענה יוצא דופן: "ואשרי חלקם שתלמידי תומכי תמימים בכפר חב"ד שיחיו שנסעו לשם, וימשיכו שם בחיות ובתגובורת ויקויים בהם 'מאיר עיניי שניהם ה'".

את מכתבו חתם הרבי במילים: "זכיר על הציון והצלחה מופלגה".

אחרי המכתב הזה, הבנו שלפנינו תקופה ממושכת במגדל-העמק. המשכנו בפעילות במקום, ובט"ו בשבט שיגר הרב גרוסמן מכתב נוסף לרבי שבו הביע את דאגתו מכך ששנת ה'קבוצה' שלנו מתקרבת. הרב הגיב בתשובה מפורטת שבה הורה לנו להגיע ל-770 מי"א ניסן עד לאחר שבת מברכים אייר. לאחר-מכן, אמר הרבי, נחזור לישיבה במגדל העמק כדי לפעול ביתר עוז. הרבי הדגיש כי "90 אחוז מהוצאות נסיעתם על חשבון המזכירות כאן".

זמן קצר לפני תפילת ה'מנחה' האחרונה טרם שובנו לארץ הקודש, יצא הריל"ג מחדרו של הרבי ואמר לנו כי בהוראת הרבי, הבחורים ממגדל העמק ייכנסו לאחר התפילה אל החדר כדי לשמוע שיחה מפיו של הרבי. זה היה רגע השיא.

"הקב"ה יעזור לכל אחד ואחד מכם להגדיל את הישיבה במגדל העמק עד לסניף של תומכי תמימים", אמר לנו הרבי. באותו רגע היה ברור לאן פניה של הישיבה מועדות.

בסופו של דבר היינו בישיבה במשך כשנתיים, במהלכן הלכה הישיבה וגדלה.

כשרואים היום את ההתפתחות המרשימה בקהילה החב"דית במגדל-העמק - שורת המוסדות, בית-הכנסת והמבנים המפוארים, אי אפשר שלא לתת יד להמשך הצמיחה והתחייה החב"דית בעיר.

אני רואה חוב קדוש לכל אחד לתת יד כדי לוודא שברכותיו של הרבי ימשיכו להתקיים.

י"ב באלול תשע"ד