ב"ה ערב ש"ק, ד' אייר תשפ"א | 16.04.21
שער הקטלוג שנחשף היום בשטורעם. כתב יד קודשו של הרבי הריי"צ לפני 100 שנה
שער הקטלוג שנחשף היום בשטורעם. כתב יד קודשו של הרבי הריי"צ לפני 100 שנה
סדרת חשיפות בשטורעם מאוצר רבותינו נשיאינו

מאז חודש תמוז האחרון, עדים חסידי חב"ד ליובאוויטש לתהליכים היסטוריים, בהעברת הספרייה של רבותינו נשיאינו 'אוסף שניאורסאהן' הידוע, לרשות המוזיאון היהודי שנמצא באחריות השלוחים של הרבי בחבר העמים ● כאן בשטורעם אנו מדווחים כל העת על ביקורים של אישים בכירים בתנועת ליובאוויטש ובעולם היהודי בכלל, באגף המוקדש לכך, וכן על העלאת סריקה ממוחשבת של אוסף הספרים לעיון מקוון ● אך ישנו חלק נוסף שעדיין לא שזפתו עין: אוסף כתבי היד, מכתבי קודש, תמונות ופריטים משפחתיים, שהרבי הרש"ב והרבי הריי"צ שמרו צמוד אליהם בכל התלאות, עד שנפלו בידי הנאצים ימ"ש ומשם לקח זאת הצבא האדום ● בכתבה המלאה, עמודים בודדים מתוך הקטלוג המפורט שכתב הרבי הריי"צ בידי אמן, על מחברת מיוחדת, לפני מאה שנה בדיוק - ה'תרד"ע
מערכת שטורעם

בעת שנאלץ הרבי הרש"ב לעקור ממקום מושבה של חסידות חב"ד משך שנים רבות, מהעיירה ליובאוויטש אל העיר רוסטוב, בימי מלחמת העולם הראשונה והמהפיכה הבולשביקית, התקבלה ההחלטה שלפני שיוצאים לנדודים אורזים את כל תכולת הספרייה שנאספה מדור לדור על ידי רבותינו נשיאינו ומפקידים אותה למשמרת נאמנה.

הארגזים המיוחדים נמסרו למשמרת במחסן בעיר מוסקווה. אולם, רק הספרים נשלחו לשם. אוסף כתבי היד היקרים, נלקחו אחר כבוד עם פמליית הרבי הרש"ב שלא הסכים לוותר עליהם בשום אופן, גם ספרים שימושיים ביותר שבלעדיהם לא יכול היה לנסוע אף לחודשים של טלטול ונדודים נלקחו עמו.

לאחר פטירת הרבי הרש"ב עבר האוסף לרשות בנו וממלא מקומו הרבי הריי"צ. בעת המנוסה של הרבי מוורשה הבוערת בעיצומה של מלחמת העולם השניה, נמסרו שלושה ארגזים חתומים ובהם אוסף כתבי היד של רבותינו למשמרת בבניין שגרירות ארצות הברית בפולין. מתוך תקווה שאף אחד לא ייכנס לתוך שגרירות שהיא שטח טריטוריאלי של ארה"ב.

תקווה זו, כמו הרבה תקוות אחרות נמוגו בעשן של הרצחנות הנאצית. הם פורצים אל הבניין בוזזים אותו, ומחרימים את כל מה שנראה שווה ערך בעיניהם, ושלושה תיבות אלו בתוכם. בחילופי המכתבים המבוהלים של אותה תקופה. המזכיר הרח"ל כותב אל ידידו מנהל אגו"ח הרב ג'ייקובסון: החשש הוא שאטוואצק תיפול לידי הרוסים, כך כתוב בעיתונים, ואז הרוסים יחרימו את הספרייה, ויהיה להם מעתה את הספרייה הגדולה הישנה, וגם את זו החדשה, לכן חייבים לדאוג מיד להוציא את הספרים...

התלאות לא פוסקות. בחודשי המנוסה, פרצה שריפה בדירה של הרבי בוורשה המופצצת, וכל כלי הבית והחפצים האישיים שכן לקחו איתם מאטוואצק – עלו באש, רק ה'כתבים' נשארו שלימים.

מיד אחר שוך המלחמה, מנסה הרבי הריי"צ לחדש את מבצע ההצלה. הוא פונה לראשי ספריות, לגדולי הספרנים המבינים בתחום, וכן ליהודים שיכולים ליצור קשר עם דיפלומטים אמריקאיים, במטרה אחת ויחידה – להציל את כתבי היד שנשארו מאחור. להלן דוגמא אחת, אגרת בקשה ותחינה מיום כ"ד אדר ראשון ה'תש"ו:

אחרי כיבוש הנאציס את פולניא בשנת ת"ש, תפסו הזדים כמה ארגזים מלאי כתבי-יד עתיקים וספרים יקרי-ערך שנשתמרו בספרי' שלי באטוואצק, כתבי יד וספרים אלו - מלבד הרבה שנתוספו אח"כ היו בספרייתו הפרטית של הספרן הידוע שמואל ווינער אשר קניתי ממנו בשעתו.

כתבי-יד: שלשה ארגזים גדולים מלאי כתבי-יד עתיקים נתפסו, כאמור ע"י הנאציס, בין כתבי היד ישנם כת"י מבעל התניא וחמשת הדורות נשיאי חב"ד הבאים אחריו, משך תקופה של מאה וחמשים שנה לערך. כתבי יד אלה הם במקצוע חסידות וגם הלכה, ביניהם כתבי יד רבים - מכתבים וחליפות מכתבים - שהם אוצר בלום במקצוע דברי ימי עמנו בארץ רוסיא במשך מאתים שנה האחרונות.

קוראי האתר 'שטורעם' נחשפו בשנה האחרונה, לתהליכים ההיסטוריים בהחזרת 'אוסף שניאורסאהן', בחלקים, מאחסונם ברשות הספרייה הלאומית של רוסיה, למוזיאון היהודי שבמרכז מוסקבה. זהו האוסף אותו הלאים השלטון הקומוניסטי מהמחסן שם הפקיד אותם הרבי הרש"ב, בו למעלה מ-12 אלף ספרים. זאת ברוח הימים ההם בהם הולמו אוצרות תרבותיים של אנשים פרטיים, אחוזות, זהב כסף וכיו"ב.

בעת שהצבא האדום כבש את פולין וגרמניה, הוא החרים מרשות הנאצים את האוספים התרבותיים שהם גזלו, על מנת להעבירם לרוסיה. בין השאר הם הניחו ידיהם (בדיוק כפי התחזית שכתב מזכירו של הרבי במכתב המצוטט לעיל) על אוסף כתבי היד של רבותינו נשיאינו, והעבירו אותו לארכיון הצבאי הרשמי של רוסיה. מאז האוסף מוחזק שם.

בימים האחרונים, הגיע לידי מערכת שטורעם העתק מכמה מחברות נדירות, בכתב יד קודשם של רבותינו נשיאינו, ונשתף בהם את הגולשים.

בכתבה הראשונה: מחברת הקטלוג - שהחל הרבי הריי"צ לכתוב לפני מאה שנה בדיוק, ה'תרד"ע - ה'תשע"ד, בו קטלג את כל אוסף הספרים של אביו הוד כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע. לקטלוג נתן את השם 'אהל שלום'. 

עמוד השער של הקטלוג, שהוא עמוד 5 במחברת נראה מושקע ביותר, מצוייר ביד אמן וכתוב בקליגרפיה בשילוב כתב רש"י וכתב אשורי.

כידוע, ערך כ"ק אדמו"ר הריי"צ נ"ע רישומים רבים ומדוייקים לספריו, לכתבי היד שבאוצר גנזיו וכן למאמרי החסידות ואגרות הקודש של אביו כ"ק אדמו"ר הרש"ב נ"ע, אך עד כה לא היה ידוע על הקטלוג שערך לספרי-כתבי יד השייכים לאביו.

על עמוד שער זה נכתב:

רשימת ספרי

כתבי-יד

הנמצאים בבית עקד הספרים, אשר אסף וקיבץ

כבוד קדושת

אדוני אבי מורי ורבי הרב שיחי' לארך ימים ט"א

אהל שלום

נערך ונסדר על ידי בנו יוסף יצחק למשפחת שניאורסאהן:

פה

ליובאוויטש

שנת חמשת אלפים שש מאות שבעים וד' ליצירה

 

ל' בניסן תשע"ד