ב"ה יום ראשון, כ"ח שבט תשפ" | 23.02.20
בעת התוועדות עם צעירים שהתקרבו ליהדות
בעת התוועדות עם צעירים שהתקרבו ליהדות צילום: ארכיון שטורעם
אבידה: השליח הרב יצחק זלמן פויזנר ע"ה

בקליפורניה שבארצות הברית נפטר לפני שעות ספורות, השליח הרה"ת ר' יצחק זלמן פויזנר ע"ה (87), מוותיקי השלוחים בעולם, שיצא עוד בשליחות כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע יחד עם רעייתו ע"ה, שבועות מספר לאחר נישואיהם, והקימו עולה של תורה ותשובה במדינת טנסי בארה"ב ● הרב פויזנר שהיה מהתלמידים הראשונים של ישיבת תות"ל בארה"ב נודע כאיש מחשבה חד הבעה ובעל כשרון כתיבה נדיר, שנוצל בהדרכת רבותינו נשיאינו להפצת יהדות וחסידות בשפה האנגלית, והספרים שכתב תורגמו לשפות רבות אחרות. הוא גם נטל חלק מרכזי בתרגום 'ספר התניא' לשפה האנגלית ● הרב פויזנר היה אחד מראשי ומחוללי תנועת התשובה במאה האחרונה, בהדרכתו הצמודה של נשיא הדור ומנהיגו כ"ק אדמו"ר זי"ע, בכתב ובעל פה, ובעיקר ב'שבתונים' הנודעים בקראון הייטס בנאומים שנשא ברחבי העולם ובספרים שחיבר, כשבמקביל שימש כרב ומד"א של קהילת 'שארית ישראל' בנשוויל במשך 53 שנה ברציפות, ומנהל מוסדות החינוך 'עקיבא' שאלפי הבוגרים שלו מפוזרים בעולם כולו
כתב שטורעם בארה"ב

בקליפורניה שבארצות הברית נפטר לפני שעות ספורות, השליח הרה"ת ר' יצחק זלמן פויזנר ע"ה (87), מוותיקי השלוחים בעולם.

הרב יצחק זלמן נולד להוריו החסיד הנודע השליח הרב שלום פויזנר ורעייתו, שהיו השלוחים הראשונים של הרבי הריי"צ כשנסעו לבקשתו לפיטסבורג. כאשר הרבי הגיע לארצות הברית ופתח בה מיידית את הסניף הראשי של 'ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש המרכזית' היה יצחק זלמן מבין ראשוני התלמידים בקומת הכניסה של בית חיינו 770. כך זכה להתחנך על ברכיו של הרבי ובד' אמותיו הק' בימי נעוריו. דבר שהותיר בו את חותמו למשך כל ימי חייו, ואף הרבה לשתף ולספר זכרונות מאותם שנים מיוחדות, העשור האחרון בחייו של הרבי הריי"צ.

באותה תקופה הוא התוודע גם לגדלותו המיוחדת של חתנו של הרבי שכונה באותם ימים 'הרמ"ש'. ברבות השנים כשהיה מתוועד עם תלמידי התמימים, בהתוועדויות בלילות חג הסוכות שאורגנו על ידי 'ועד תלמידי התמימים העולמי' היה נוהג לספר:

בהתוועדות חול-המועד סוכות ה'תש"ב כאשר התוועד הרבי עוד לפני הנשיאות עם 'תלמידי הישיבות' מכל רחבי ניו יורק, הסביר הרבי שיש ג' סוגי עבדים: א) שמעריצים את האדון וממילא כאשר האדון אומר להם לעשות (או לא לעשות) דבר מסויים הם שומעים בקולו ומקיימים את הציוויים שלו בשלמות. ב) שמקיימים את ציווי האדון, אך לא רק כאשר הוא מצווה אלא גם כאשר הוא רק מרמז שהוא רוצה שיעשו דבר מסויים מיד הם כבר עושים את זה. ג) שמוסרים את עצמם לגמרי לקיים את רצון האדון, עד כדי-כך שהוא לא צריך לומר להם או אפילו לרמז להם מה הוא רוצה, אלא הם יודעים ומבחינים מעצמם מהו רצון האדון.

כמו כן - הסביר הרבי - הוא ברוחניות: יש מצוות מדאורייתא,שהן חובה, כגון לולב, אתרוג וסוכה ולכן אותם המסורים לאדון (הקב"ה) מקיימים מצוות אלה. בנוסף לזה יש מצוות מדרבנן, שיש להן יסוד ומקור בתורה, אך זהו רק באופן של רמז, וכמו שכתוב "הוי כל צמא לכו למים", שלאחרי שעברו שלושה ימים בלי מים, ואין מים אלא תורה, בני-ישראל היו צמאים וביקשו מים, ולכן כותב הרמב"ם שזהו המקור לקריאת התורה בכל שני וחמישי - אך זהו בדרך של רמז בלבד. ובנוסף לזה יש סוג שלישי והוא מנהג בלבד, שלא כתוב בתורה וגם אין לו רמז בתורה, בדוגמת ה'הקפות', שמוזכרות לראשונה בימי הגאונים, אך בכל-זאת מקיימים את זה מכיוון שיודעים שזהו רצון הקב"ה.

והרבי הוסיף ואמר שרואים בפועל שלא רוקדים בשעת קיום מצווה מדאורייתא, ואפילו לא בעת קיום מצווה מדרבנן אלא דווקא בשעת מנהג - מכיוון שכאשר מרגישים שיודעים ומכירים את רצון הקב"ה הדבר גורם לאדם שמחה גדולה ביותר.

● 

לימים נשא את רעייתו השלוחה מרת ריסיא פויזנר ע"ה, בתם של הרה"ח הרב שלמה אהרן קזרנובסקי ורעייתו, ונכדתם של החסיד ר' אשר גרוסמן ורעייתו מניקולייב.

ריסיא זכתה להיות בין מקבלי פניו של הרבי הריי"צ כשניצל מציפורני הנאצים ימ"ש והגיע לחוף מבטחים בט' אדר שני ה'ת"ש. "בספונטניות, מתוך התלהבות למראה פניו של הרבי פרץ הקהל בניגון שמחה חב"די סוחף. זה היה מדהים", סיפרה לימים בראיון "בגלל הכמות הדלה למדי של חסידים באזור בו התגוררתי, לא הייתי מודעת לעובדה שיש עוד נערות כמוני שמכירות את הניגונים, את המנהגים. היה מפתיע לגלות את זה". היא נהגה להסתתר במסדרון בבית חיינו 770 ולהביט בפניו של הרבי הריי"צ: "פניו היו מאירות בצורה בלתי רגילה".

שבועות מספר לאחר נישואיהם, יצאו בשליחות הרבי כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע לנשוויל טנסי, מה שהיה אז במושגים של הימים ההם, המקום הכי מרוחק בגשמיות וברוחניות ממרכז יהודי חסידי בארצות הברית.

נשוויל היא בירת מדינת טנסי שבארצות הברית והעיר השנייה באוכלוסייתה במדינה. העיר שוכנת על נהר קמברלנד במחוז דייווידסון, בחלק הצפון מרכזי של המדינה. נאשוויל היא מרכז גדול לשירותי רפואה, מוזיקה, הוצאה לאור ותחבורה תעשייתית ויש בה מספר אוניברסיטאות. עם זאת, העיר מפורסמת בעיקר כ"בירתו" העולמית של סגנון הקאנטרי במוזיקה.

אברך מזוקן צעיר בן 22, שלא שמע את שם העיר הזו קודם, הסתובב בה תר אחרי מניין יהודים. רבים במקום חשבו שהוא מנסה לשווא. גם חברי מועצת הקהילה היהודית 'שארית ישראל' הטילו ספק רב ביעילות של מינוי האברך הצעיר לרב, כאשר המקום דמה יותר לבית קברות יהודי מאשר קהילה תוססת.

כלי התקשורת יצאו מגדרם לתאר את התופעה של זוג יהודי חסידי חב"די נוחת ב'עיר המוסיקה' של ארצות הברית, כדי לפתח בה חיים יהודיים באותה צורה כמו בפולין העשינה.

אך הזוג הצעיר לא התפעל, ויחדיו חרשו וזרעו בעמל וביזע רב. יחדיו עמדו בראש הקהילה היהודית הגדולה 'שארית ישראל' ויחדיו הקימו את מוסדות החינוך 'עקיבא' שהחלו עם מספר זעום של ילדים וברבות הימים הפכו למוקד של מופת חינוכי לאלפים רבים.

ר' זלמן - כפי שנודע בשמו השני, ארב למלחינים היהודים ולזמרים היהודים מחוץ לאולמות והחדיר בהם אידישקייט. לאט לאט הוא הצליח לשבור את הקרח, והחל לקרב את אנשי התרבות וכוכבי המוזיקה של אותה תקופה בני העם היהודי. גם באוניברסיטאות הוא נכנס לא בקלות, ולאט לאט החלו הניצנים פורחים. שמו יצא לפניו כיהודי תלמיד חכם, עמקן וידען, בקי במחשבת ישראל ובתורת החסידות. הוא ידע להתפלסף ולהתפלמס, וכאשר היה צריך גם להשיב מנה אפיים לראשי או מנהיגי התנועות והזרמים האחרים שאינם ברוח היהדות המסורתית.

ההצלחה שנחל במדינה בה כיהן כשליח, הפכה לתופעה ארצית. והוא היה מראשי וממחוללי תנועת התשובה ההמונית בהדרכתו הצמודה של הרבי שעלה על כס נשיאות חב"ד ליובאוויטש לא מזמן. בהרצאות מול אולמות מתפקעים מצעירים יהודיים, בשידורי רדיו וטלויזיה, בנאומים פומביים וגם בשיחות בארבע עיניים. ר' זלמן הפך להיות דובר רהוט, מרצה מבוקש, שהשתמש בכל הלהט החסידי ובכשרון הדיבור והכתיבה שלו לקרב יהודים באהבה ובחוכמה ליהדות ולחסידות.

כאשר החלו לארגן את ה'שבתונים' הידועים בקראון הייטס, היה ר' זלמן המרצה והנואם המרכזי. זה שאחריו נכרכו עשרות צעירים תוהים ומבקשים, במשך כל הלילה. שואפים לשמוע עוד ועוד. הוא לא נרתע מהשאלות הקשות, מהבוטות או מההתרסה, ידע להשיב בנחת ובהשכל ולסיים כאשר ידו על העליונה.

הספרים שכתב והמאמרים שפרסם מהווים עד היום השראה רוחנית כבירה לרבבות בעולם כולו, אנשים ונשים כאחד. כאשר הוא שואב כל העת מהמעיין, משיחותיו מאמריו, מכתביו ותשובותיו של הרבי, המצביא הגדול.

ללא ספק הספר שהביא לפרסומו בעולם היהודי, היא היצירה המשובחת בעלת איכות יוצאת דופן 'תחשוב כיהודי' שהופיעה בשנת ה'תשמ"ז. הספר הודפס שוב ושוב, תורגם לשפות שונות, ואף יצא במהדורה מעודכנת לפני 12 שנה כשר' זלמן מוסיף בה נופך משלו. 

● 

לפני שנים ספורות, כאשר נפטרה רעייתו, היא זכתה להשיב את נשמתה לבוראה בנוכחות ילדיה, בניה ובנותיה המשמשים בשליחות כ"ק אדמו"ר זי"ע במקומות שונים ברחבי תבל, כאשר הם מנגנים ברגש רב ובבכיות את הניגון הידוע של הסב הגדול ר' אשר ניקולייבער.

הסופרת הנודעת סו פישקוף שחיברה את הספר רב המכר 'הצבא של הרבי', השתתפה פעם בהתוועדות של שלושה דורות בשליחות רבותינו נשיאינו, הסבתא מרת ריסיא, הבת מרת אביבה דערען, והנכדה מארישא. והעלתה את הרשמים העזים על גבי הכתב.

הותיר אחריו את בניו ובנותיו המשמשים בשליחות הרבי: מרת שפרה אביבה דערען, סטמפורד, קונטיקט; הרב מנחם מענדל, אטלנטה, ג'ורג'יה; מרת סוזי דענעביים, פאלם ספרינג, קליפורניה; מרת מרים ליברוב, פורטו אלגרה, ברזיל; הרב שמעון, ראנצ'ו מיראז', קליפורניה. נכדים ונינים רבים ההולכים בדרכיו ומשמשים ברבנות ובשליחות בכל קצווי תבל.

פרטים על מסע ומיקום ההלוויה יפורסמו בהמשך. 

כ"ד בניסן תשע"ד
צילום: מתוך האוסף של 'ארכיון ליובאוויטש'