ב"ה יום שלישי, כ"א מנחם-אב תשפ" | 11.08.20
כותב השורות
כותב השורות צילום: ישראל ברדוגו
ההבדל בין סיביר לכנסת ■ בעקבות ועדת שקד

ראו הוזהרנו, והלוואי וטעות תהיה בידי: אם ח"ו וח"ו תתעכב ביאת משיח צדקנו, לגמרי לא ייפלא בעיניי, ש"בשם הדמוקרטיה" ובשם רוממות ה"משטר תקין" – יטול הבג"צ אף את זכותנו כאזרחים לבחור, וכל שכן להיבחר
הרב דוד-מאיר דרוקמן

אך לא מכבר נפטר לבית עולמו המגיד מישרים ואיש המוסר רבי יעקב גלינסקי זצ"ל. רבי יעקב מסר נפשו על קיום תורה ומצוות ועבר כמו רבים מאחינו בני ישראל את שבעת מדורי גיהנום ברוסיה הסובייטית, ואף ישב בגלות סיביר האיומה.

כשזכה ועלה לארצנו הקדושה והתוודע לתופעה שנקראת 'הכנסת' בירושלים על מאה ועשרים חבריה, אמר במתק לשונו: "כשהייתי בסיביר הקפואה, הכרתי את המושג של "חמישים (מעלות) מתחת לאפס", אבל כשנתקלתי ב'כנסת' - הבנתי שיש 120 מתחת לאפס"...

לא נדהמתי ולא יצאתי היום מן הכלים כאשר שמעתי כי היה מי שהחליט ב'ועדת שקד' שנכדי שיחיו הינם פליליסטים עקב רצונם ותכניותיהם ללמוד תורה בישיבות הקדושות, ואין בדעתם להתגייס כל עת הם לומדים.

וכי מה חשבנו? שכל הני "מתחת לאפס" יבינו ויעריכו את גודל רוממות לימוד התורה הקדושה, ותרומתה לעם ישראל ולארץ ישראל?


 

כי את זה יש סוף כל סוף להבין ולהפנים, והגיע הזמן ש'האסימון ירד לנו',

ובהקדים:

ה'עולם' אומר מדוע מדפיסים כל שנה הגדות של פסח חדשות? כי 'הרשע' של 'ארבעת הבנים' דאשתקד – השתא הוא כבר 'צדיק'.

ה'רשעים' שכיהנו ב'כנסת' של תחילת ימי המדינה, כיום – הינם בבחינת 'צדיקים'.

ראש הממשלה דאז בן גוריון, יו"ר הכנסת קדיש לוז ואברהם הרצפלד (אם יש כיום מי שעוד ששמע על השמות האלה, ויודע, למשל, ש'בן גוריון' זה לא רק שם של שדה תעופה) – כל אלה למדו ב'חדר' או בישיבה, ועכ"פ צמחו בבית של שמירת שבת. שלא לדבר, שהיה להם רקורד של עשיה, אמנם לפי שיטתם, אבל בכל זאת, הם נתנו משהו מעצמם למען הכלל.

ברם כיום? כדי להיבחר בכנסת (להוציא מעט חכי"ם חרדים באמת לדבר ה', ועוד קומץ אידיאליסטים הבטלים לצערנו ברוב) אתה זקוק למטרה זו ל - 3 תנאים נטו: 1. כסף 2. ועוד יותר כסף 3. והרבה כסף. למותר לציין, שכשיש כסף ומתקיים "עשיר יענה עזות" – זה מלווה לא במעט יהירות, חוצפה ו'מרפקים'.

בלי זה לא תיבחר בפריימריס, לא תוכל לממן מסע בחירות. אבל כשהממון יהיה מצוי בכיסך – תיהפך אפילו לאינטליגנט, וממש לא משנה אם אין לך אפילו תעודת בגרות. וכך, אם אתה נמנה על אלה שצוחקים ב כל הדרך אל בנק - בתמהיל חוצפה וגסות רוח - כך 'תעבור מסך', משאת נפש הישראלי הלבן-השבע הממוצע, סטייל יאיר לפיד.

ורק לחשוב, שאלה אמורים לנהל לנו את החיים....

חכמה בגויים תאמין: היה גוי רוסי, מושל משלים מיתולוגי ידוע שקראו לו איוואן קרילוב. באחד ממשליו הוא מספר כי ה'דבר אחר' (החזיר) חיווה דעתו על הזמיר ואמר שאיננו יודע לשיר. למשמע הדברים - פרץ הזמיר בבכי. שאלו את הזמיר, מה אתה מתפעל ממנו? וכי הוא מבין בשירה? הגיב הזמיר: על זה גופא אני בוכה; ראו מי 'המבין' עלי...

ובענייננו, רק לחשוב לרגע מי הם האישים הדגולים, מי ה'פרזונות' 'המבינים' עלינו.

חברי וידידיי, הדברים היו צפויים מראש. "והבור ריק אין בו מים" - "מים אין בו, נחשים ועקרבים יש בו":. כשאין מים של תורה, כשאין תוכן יהודי שורשי – "נחשים ועקרבים יש בו".

- מבהיל על הרעיון; אין עוד כלי תקשורת אחד לרפואה (!) בכל העולם המודרני שמחרף ומגדף, משמיץ ורודף כל דבר שמריח ממנו ריח של קדושה – כמו התקשורת הכתובה והאלקטרונית כאן ב'מדינת היהודים''.

וכי למה אנו מצפים? אנשים בעל רקע וידע תורני השואף לאפס, חשופים נון סטופ, יום יום, שעה שעה, להשמצות והשתלחויות - צריכים הרי 'להיות מברזל' כדי לא להיות מושפעים ושטופי מוח.

 

ויקוצו מפני בני ישראל. פירש רש"י כקוצים היו בעיניהם, ורצה לומר שישראל נמשלו בעיניהם לקוץ מכאיב ולסילון ממאיר.

רק רובוט לא ישתנה כאשר הוא חשוף ללא הרף וללא הפסקה למנטרות כי חרדים, תלמידי ישיבות הינם טפילים, פרזיטים, חיים על חשבוננו (אגב, עובדה לא אמיתית בעליל. כל משפחה חרדית ממוצעת משלמת מיסים עקיפים פי כמה וכמה ממשפחה המורכבת מ'כלב וילד'. כך שבעצם לגמרי לא ברור מי מממן את מי. ברם, זו כבר נקודה המצריכה מאמר נפרד).

וכך כותב רבנו נשיאנו באחת מאיגרותיו הק': "ונמצאים אנו בגלות, חושך כפול ומכופל עוד יותר מדורות שלפנינו, כיוון שכמה מגדולי ישראל הלכו למנוחות וכו', ולא די בהחושך מצד עצמו, הנה נתקיים גם חזון ד'שמים חושך לאור ואור לחושך'" (הכוונה לאלה המגדירים את המצב החשוך כיום כ..'אתחלתא דגאולה').

ראו הוזהרנו, והלוואי וטעות תהיה בידי: אם ח"ו וח"ו תתעכב ביאת משיח צדקנו, לגמרי לא ייפלא בעיניי, ש"בשם הדמוקרטיה" ובשם רוממות ה"משטר תקין" – יטול הבג"צ אף את זכותנו כאזרחים לבחור, וכל שכן להיבחר.

אין ספק, כי יש לטפל באלה ובנושאים אלה – בשפתם הם, לאמור; "עם נבר תתבר ועם עיקש תתפל". ההכרח לא יגונה. כי, לעיתים, כשמסרקים בהמה במסרק פלסטיק, היא חושבת שאך מלטפים אותה..

והס מלהזכיר, ומובן מאליו, ולא יעלה על הדעת - לכופף קומתנו ולהתקפל אף במשהו, ואדרבה: "כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ". לנו, אין כל ספק, כי תרומתם של לומדי תורה שיחיו אינה נופלת בחשיבותה מחיילי צה"ל שיחיו המחרפים נפשם עבור עם הקודש וארץ הקודש.

וכפי שלימדונו רבותינו; יואב בן צוריה שר צבא דוד – מנצח במלחמה בזכות תורתו של דוד. וכבר הורנו רבנו, כי תלמיד ישיבה הנוטש חלילה את תלמודו למען שירות בצבא – אך מזיק לבטחון המדינה ולא ההיפך!

ואת המוני אחינו ישראל ה' עליהם יחיו, 'תינוקות שנשבו' שלא באשמתם- נמשיך לקרב ולחבק בחבלי עבותות אהבה.

 

כ' באדר א' תשע"ד