ב"ה יום רביעי, י"ט ניסן תשע"ט | 24.04.19
בסוד שיח. הנגיד וה'חוזר' בעת כתיבת האות בספר התורה
בסוד שיח. הנגיד וה'חוזר' בעת כתיבת האות בספר התורה צילום: בלעדי לשטורעם
ר' יואל כתב אות בספר התורה של גדולי ישראל

שעה קלה לפני מעמד ה'באנקעט' המרכזי של כינוס השלוחים העולמי, קיבלה מערכת שטורעם בלעדיות על תיעוד רגע מרגש בחצרות קודשינו ● הנגיד הנכבד בעמיו ר' יעקב עוזר רוזנבלט שיחי' מקליפורניה, נמצא בעיצומו של מסע כתיבת ספר תורה מיוחד 'של גדולי ישראל' כלשונו ● בספר התורה שהוא תורם, כתבו אותיות כל גדולי הדור שליט"א וז"ל, מהחוגים החסידיים, החוגים הליטאיים והחוגים הספרדיים ● אתמול הוא הגיע במיוחד לבית חיינו 770 בכדי לכבד את ה'חוזר' הראשי של כ"ק אדמו"ר זי"ע, הגה"ח רבי יואל כהן שליט"א לכתוב אות בספר תורה זה ● בחדר נכחו 'הסופר' הרב משה הלוי קליין, וידידו של הנגיד הרב נח שמחה פאקס, איש אמונם של גדולי ישראל בחוגים רחבים ● הנגיד הוא נצר של 'תמים' שלמד בליובאוויטש, ולאחרונה הקדיש הדפסת כמה ספרי קה"ת חדשים לעילוי נשמתו, הפרטים המרתקים בכתבה המלאה
כתב שטורעם בארה"ב

שעה קלה לפני מעמד ה'באנקעט' המרכזי של כינוס השלוחים העולמי, קיבלה מערכת שטורעם בלעדיות על תיעוד רגע מרגש בחצרות קודשינו.

הנגיד הנכבד בעמיו ר' יעקב עוזר רוזנבלט שיחי' מקליפורניה, נמצא בעיצומו של מסע כתיבת ספר תורה מיוחד 'של גדולי ישראל' כלשונו.

הוא מונה את גדולי וחשובי האדמו"רים מחצרות חסידיות שונות, את גדולי ראשי הישיבות מהחוגים הליטאיים, הרב אלישיב ע"ה, הרב קנייבסקי, הרב שטיינמן, הרב פינקל ע"ה, הרב סאלאוויצ'יק, ועוד. גם הרב עובדיה יוסף ע"ה עוד הספיק לכתוב אות בספר התורה, לפני פטירתו.

הוא מציין כי 'החברותא' של רבי יואל שליט"א, הגאון הרב ברוך דוב פוברסקי שיחי' מראשי ישיבת פוניבז', גם הוא כתב אות בספר התורה.

אתמול הוא הגיע במיוחד לבית חיינו 770, בכדי לכבד את ה'חוזר' הראשי של כ"ק אדמו"ר זי"ע, הגה"ח רבי יואל כהן שליט"א לכתוב אות בספר תורה זה.

בחדר נכחו 'הסופר' הרב משה הלוי קליין, וידידו של הנגיד הרב נח שמחה פאקס, איש אמונם של גדולי ישראל בחוגים רחבים.

הנגיד הוא נין של הגאון החסיד הרב יעקב עוזר דובראוו ע"ה, שהיה מראשוני התמימים בישיבת 'תומכי תמימים ליובאוויטש' בעיירה ליובאוויטש, שהקים הוד כ"ק אדמו"ר הרש"ב נ"ע בשנת ה'תרנ"ז. ובמשך שבע שנים תמימות ישב ולמד נגלה וחסידות וכו'.

גם במדינות רוסיה ואוקראינה, וגם כשלימים נסע לארצות הברית, כיהן בערים רבות כרב חשוב וכפוסק נודע.

בשנה האחרונה, נידב הנגיד את הדפסתם של ספרים חדשים בהוצאת קה"ת. את הדפסת ספר השיחות 'תורת שלום' של כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע. וכן את הדפסת ספר 'אגרות קודש' חלק ו' לכ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע, אצלו למד והתחנך הסבא רבה, שעל שמו הוא קרוי.

על מלאכת האיסוף והחיפוש לקראת הוצאת הספרים לאור ניצח הספרן הראשי ב'ספריית אגודת חסידי חב"ד העולמית', הרב שלום דובער לוין שיחי', שאף כובד בהמשך היום לכתוב אות בספר תורה זה, בבניין הספרייה.

מעניין לציין שיום היארצייט של הסבא רבה, חל היום, א' כסלו - ב' דראש חודש (תחילת שנת השבעים), ממש כמו קביעות שנה זו שישנם ב' ימי ראש חודש.

וכך נכתב ב'הקדשה':

נדפס לעילוי נשמת

הגאון החסיד הרב יעקב עוזר בה"ר אליקום געציל ע"ה

דובראוו

מתלמידיה הראשונים של ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש

נולד בזלאבין בשנת תרמ"א, למד בראהטשוב (תרנ"ז),

ובתומכי תמימים ליובאוויטש (תרנ"ח - תרס"ד),

לימד בבית האדמו"ר מסקווער (תרס"ה-ו),

ר"מ בזיוואסטוב פלך קיוב (תרס"ז-ח),

מ"ץ בשפיצעניץ שאצל ברדיטשוב (תרס"ט-תרפ"א),

ובסטריזיווקא שאצל פלך וויניצע (תרפ"ב-ד),

ובוושינגטון הבירה (תרפ"ה - תש"ה)

 

נפטר ביום ועש"ק בדר"ח כסלו ה'תש"ה 

 

זוגתו הרבנית חנה לאה בת החסיד ר' גרשון ע"ה (שיפרין)

נפטרה כ"ו אדר, ה'תר"צ

 

ב' בכסלו תשע"ד
מציבת הסבא של הנגיד, תמים בליובאוויטש
מציבת הסבא של הנגיד, תמים בליובאוויטש | צילום: ארכיון המשפחה
 
 
 
רבי יואל שליט"א כותב אות בספר התורה
רבי יואל שליט"א כותב אות בספר התורה | צילום: שטורעם
 
הרב נח שמחה פאקס כותב אות בספר התורה
הרב נח שמחה פאקס כותב אות בספר התורה | צילום: שטורעם
 
ההקדשה המתנוססת על ספרי קה"ת
ההקדשה המתנוססת על ספרי קה"ת | צילום: שטורעם