ב"ה יום חמישי, כ"ה שבט תשפ"ב | 27.01.22
הרבי והגר"ע יוסף. בקטן: המכתב
הרבי והגר"ע יוסף. בקטן: המכתב צילום: מכון אבנר
הגר"ע יוסף זצ"ל כתב לרבי: "פאר הדור והדרו"

בספר "מנחם משיב נפשי", מובא מכתב ששיגר נשיא מועצת חכמי התורה, הגאון הרב עובדיה יוסף זצ"ל לרבי בשנת תשל"ו ● "שמח לבי ויגל כבודי בשמעי כי הדרת גאונו הגיע לשיבה לאורך ימים טובים. ותאזרני שמחה. והנני מתכבד לברכו מקרב לב שעוד יזכה לאריכות ימים ושנים טובות בטוב ובנעימים, ולהמשיך בפעליו הכבירים והנשגבים. ויקויים בו: עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו, וקוי ה' יחליפו כח יעלו אבר כנשרים", כתב הרב עובדיה זצ"ל לרבי
מערכת שטורעם

בספר "מנחם משיב נפשי", מובא מכתב ששיגר נשיא מועצת חכמי התורה, הגאון הרב עובדיה יוסף זצ"ל לרבי בשנת תשל"ו.

"אל כבוד ידיד עליון וידיד נפשנו הרב הגאון הצדיק בנן של קדושים, אראלים ותרשישים. פאר הדור והדרו, עמוד הימני, פטיש החזק מזכה הרבים עמו עוז ותושיה ונהורא עמיה שרי כקש"ת כמהר"ר מנחם מענדל שניאורסון שליט"א, האדמו"ר מליובאוויטש, יאריך ה' ימיו ושנותיו עד ביאת גואל צדק אמן", כתב הרב עובדיה.

"שמח לבי ויגל כבודי בשמעי כי הדרת גאונו הגיע לשיבה לאורך ימים טובים. ותאזרני שמחה. והנני מתכבד לברכו מקרב לב שעוד יזכה לאריכות ימים ושנים טובות בטוב ובנעימים, ולהמשיך בפעליו הכבירים והנשגבים. ויקויים בו: עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו, וקוי ה' יחליפו כח יעלו אבר כנשרים.

"אשרי חלקו ומה נעים גורלו שזכה להיות ממצדיקי הרבים בדור יתום זה, אבל אין דור יתום שכבוד גאונו שרוי בתוכו, ועליו יומלץ: והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד.

"השי"ת יתן לו כח וחיל בריאות איתנה ונהורא מעליא חיים טובים ארוכים ומתוקנים, ועיני קדש תחזינה בביאת גואל צדק הן משיח לישראל, יגל יעקב ישמח ישראל אמן אמן".

ג' בחשוון תשע"ד