ב"ה מוצאי ש"ק, י"ב תמוז תשפ" | 04.07.20
כך נראה שלד הבניין
כך נראה שלד הבניין
770 עילית: העתק של בית חיינו ייבנה בעיר התורה

הדיבורים על הקפאת בנייה בארץ הקודש שוב מופרחים לחלל האויר, אך בגבעה B בביתר עילית, ברחוב המרכזי המגיד ממעזריטש, הולכת ונשלמת בניית בית הכנסת חב"ד ליובאוויטש במראה בית רבינו 770 ● בית-הכנסת ישמש מרכז לדורשי חסידות חב"ד בגבעה B, כבית מדרש ותפילה למאות משפחות אנ"ש המתגוררות שם
כתב שטורעם

הדיבורים על הקפאת בנייה בארץ הקודש שוב מופרחים לחלל האויר, אך בגבעה B בביתר עילית, ברחוב המרכזי המגיד ממעזריטש, הולכת ונשלמת בניית בית הכנסת חב"ד ליובאוויטש במראה בית רבינו 770.

בית-הכנסת יהיה רחב-ידיים, בן שלוש קומות, ועלות בנייתו נאמדת במאות אלפי דולרים.

בחודשים האחרונים חלה תנופת בנייה מואצת ובניית השלד כבר הסתיימה.

בית-הכנסת ישמש מרכז לדורשי חסידות חב"ד בגבעה B, כבית מדרש ותפילה למאות משפחות אנ"ש המתגוררות שם ומתפללות עד כה במבנה נייד בצפיפות רבה.

בית הכנסת יכלול, כאמור, שלוש קומות שבהן אולם תפילה מרכזי וגדול, עזרת נשים, שטיבלאך, מקווה טהרה, אולם להתוועדויות ועוד.

להשלמת הבנייה דרושים סכומים נוספים והקהילה מאפשרות להנצחה לזכות או לעילוי נשמת וכדו'. המעוניינים להשתתף בממונם בהקמת הבניין יכולים לפנות לר' יעקב שנור במייל: betarillit770@gmail.com

ז' באלול תשע"ג