ב"ה יום ראשון, י"א חשוון תשפ"ב | 17.10.21
מהי הגדרתו של המוסד קה"ת ומי נבחר לשמש כ'נשיא'?

ביום רביעי כ"ו תשרי ה'תש"ג בשעה שמונה בערב התקיימה אסיפת היסוד הראשונה של המוסד הק' "קה"ת" – מוסד ההוצאה לאור הרשמי והבלעדי של חב"ד ליובאוויטש ● אנו מביאים כאן בפרסום מיוחד את הפרוטוקול המלא מהאסיפה ההיסטורית שהתקיימה בנוכחות כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע וכ"ק אדמו"ר זי"ע שמונה מיידית באסיפת יסוד זו לעמוד בראש המוסד הזה, למן יומו הראשון ● כתבה שניה בסדרה בעקבות הניצחון הגדול בבית המשפט במהלך חג הפסח האחרון
מערכת שטורעם

במסמך ההיסטורי והמרתק שנמסר למערכת 'שטורעם' לפרסום על ידי הנהלת המוסד הק' קה"ת, ניתן לראות כי באסיפת היסוד ההיסטורית היו נוכחים:

- כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע (שנבחר במהלך האסיפה להיות ה'נשיא')
- כ"ק אדמו"ר זי"ע (שנבחר במהלך האסיפה להיות יושב ראש ועד הפועל)
- הרב ישראל דז'ייקאבסאהן
- הרב שלמה אהרן קאזרנובסקי
- הרב חיים מרדכי אייזיק חודוקוב (שנבחר במהלך האסיפה להיות המזכ"ל והאוצר של המערכת)
- מר מקס קונין
- מר ג'ייקוב גורדון
- מר נורמן ליברמן
- מר אייזיק שטרל

כמו כן מוזכר במסמך הרב ניסן מינדל שנבחר במהלך האסיפה להיות המזכיר של המוסד קה"ת.

כ"ה בניסן תשע"ג