ב"ה יום ראשון, י"ג תמוז תשפ" | 05.07.20
הרב יוסף יצחק איידלמן ע"ה

מאות השתתפו בהלוויתו של הרה"ח ר' יוסף יצחק איידלמן ע"ה, מנחלת הר חב"ד, שהלך לעולמו והוא בן 44. המנוח היה איש ספר ובקיא בהיסטורית חב"ד
מערכת שטורעם

אבל כבד וזעזוע עמוק בקהילות חב"ד עם הוודע הבשורה המרה והכואבת על פטירתו הפתאומית של הרה"ח ר' יוסף יצחק איידלמן ע"ה, שנסתלק היום לבית עולמו והוא בן 44 שנים.

המנוח נפטר בהיותו בבית הרפואה תל השומר שבו מאושפז בנו הקטן. הרב איידלמן, תושב כפר חב"ד שהתגורר עד לא מכבר בנחלת הר חב"ד, הותיר אחריו אשה ותשעה ילדים.

הלוויתו יצאה אחר הצהרים מכפר חב"ד להר הזיתים בירושלים. בהלוויתו משתתפים מאות תושבי כפר חב"ד ומכריו, המרא דאתרא הרב מרדכי אשכנזי ומזכיר בי"ד רבני חב"ד הרב יצחק יהודה ירוסלבסקי.

המנוח נולד בבית של שליחות, להוריו הרב שלום איידלמן שי' וזוגתו בקזבלנקה, מרוקו. התחנך במוסדות חב"ד במרוקו אותם הקימו הוריו ושלוחי חב"ד במרוקו.

הרב איידלמן היה חבר מערכת "אוצר החסידים", חבר מכון "אהלי שם", זכה להיות מהחוזרים של תורת הרבי, ובמהלך חייו זכה להגיה עשרות מספרי המאמרים ומתורתו של הרבי.

חיבתו הידועה לעיסוק בתורת הרבי וה'קאך' המיוחד בענינים אלו הביאו אותו ליוזמה מברוכת לפני כשנתיים להעלאת כל קובצי ההערות באתר אחד, דבר שיגרום ליגדיל תורה ויאדיר אצל התמימים.

הרב איידלמן היה איש ספר מובהק, בקיא בספרות ובהיסטוריה של חסידות חב"ד, בשנותיו האחרונות היה מעורכי השבועון 'התקשרות' ועבד בשנים האחרונות באגף ההוצאה לאור של צעירי חב"ד.

עם הוודע הבשורה השתרר אבל כבד בקהילות חב"ד ובקרב מכריו שזוכרים אותו כבעל מאור פנים, אהוב על הכל, נוח למקום ולבריות.

ברוך דיין האמת.

י"ג בסיון תשס"ו
הגב לכתבה

תגובות
16
1. עד מתי????????????????????????
י"ג בסיון תשס"ו
2. למה?!!!
אין מילים לא ביד ולא בפה
הכל נהיה שחור ברגע
למה? רק מילה אחת ל-מ-ה ??????!!!!!!!

מי ייתן ויהיה זה האסון האחרון ונזכה לגאולה מיד ולהתראות עם יוסף יצחק היקר
י"ג בסיון תשס"ו
3. ה' ישמור וירחם
משפחת איידלמן היקרה - מן השמים תנוחמו.
י"ג בסיון תשס"ו
4. מה יהיה?
משיח עכשיו!
י"ג בסיון תשס"ו
5. המקום ינחם אתכם
מזעזע. פשוט מזעזע. אין לי מה לומר.
י"ג בסיון תשס"ו
6. משפחת איידלמן היקרה
אני משתתפת בצערכם העמוק. יה"ר שמשיח יבוא ותתראו שוב עם אב המשפחה ע"ה.
י"ג בסיון תשס"ו
7. ואיש את רעת רעהו על יעלה על לבבו!
אנא ואנא רק לחשוב טוב על השני (כל שכן לעשות טוב לשני )
י"ג בסיון תשס"ו
8. ה' ישמור
י"ג בסיון תשס"ו
9. אלוקים בבקשה מספיק עם הקשיים
י"ג בסיון תשס"ו
10. המקום ינחם
הרב איידעלמן היה אברך יקר, אדם טוב ורך לב, בקי עצום ואיש ספר. אוי מה גדול הוא הכאב והצער. כמה אפשר.

המקום ינחם אתכם.
י"ג בסיון תשס"ו
11. לשמוליק ולכל המשפחה
לבנו אתכם בכאב הגדול. המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים.
משיח על סף הפתח.

משפחת גן ישראל נחלת הר חב"ד
י"ד בסיון תשס"ו
12. המקום ינחם אתכם
בשם כל ילדי התלמוד תורה וצוות המורים של נה"ח המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד
ושהקב"ה יתן לכם הרבה כוחות כדי שתמשיבו הלאה
י"ד בסיון תשס"ו
13. חב"ד אבד איש בעל כשרון
חב"ד אבד בעל כשרון נעלה ומופלא, עבד בשקידה עצמוה על הגהות סםפרים, ובתוך כל העיר ואהיר על כמה דברים סתומים.
אין לנו מילים לנחם המשפחות, אלא המקום יחנם אתכם בתוך שערי ציון וירושלים.
אהרן חיטריק בשם כל עובדי המערכת "אוצר החסידים"
ט"ו בסיון תשס"ו
14. "כוס תנחומים"
המומים ומזועזעים, שולחים אנו את תנחומינו הכנים,
להתמים הנעלה שמואל שיחי'

חבר מכון 'אור החסידות'

ופעיל נמרץ במטה 'רשב"י' -הפצת החסידות ע"י הרשב"י בל"ג בעומר-

בנחמת ירושלים תנוחמו ולא תדעו עוד צער!

ובזכות הפעולות הברוכות הללו נזכה במהרה כולנו יחד לביאת משיח צדקנו והקיצו ורננו שוכני עפר והוא בתוכם תיכף ומיד!!!
ט"ו בסיון תשס"ו
15. till when
where is the shiva
ט"ז בסיון תשס"ו
16. עס ברענט א פאייער אין ליובאוויטש
ט"ז בסיון תשס"ו