ב"ה יום רביעי, ד' טבת תשפ"ב | 08.12.21
הרב פלוטקין והרב אברמסקי ע"ה
הרב פלוטקין והרב אברמסקי ע"ה צילום: ארכיון
הגאון הליטאי שביקש להתמנות לראש ישיבת ליובאוויטש

בעוד ספרו הראשון של הגאון רבי אברהם אליהו פלאטקין ע"ה פורסם בשנת ה'תשל"ג (לאחר שהופיע במהדורה ראשונה בחיי המחבר), הרי שהספר השני נערך בידי בנו הרה"ת ר' שמואל שיחי' פלאטקין, ונכדו הרה"ת ר' אברהם אליהו שיחי' פלאטקין ● ניתן לקרוא במילותיו של הגאון רבי יחזקאל אברמסקי ז"ל, שעשה את כל הדרך לליובאוויטש, בעת שביקש להתחרות על מקומו של כס ראש הישיבה של ישיבה חשובה זו
כתב שטורעם בארה"ב

בעוד ספרו הראשון של הגאון רבי אברהם אליהו פלאטקין ע"ה פורסם בשנת ה'תשל"ג (לאחר שהופיע במהדורה ראשונה בחיי המחבר), הרי שהספר השני נערך בידי בנו הרה"ת ר' שמואל שיחי' פלאטקין, ונכדו הרה"ת ר' אברהם אליהו שיחי' פלאטקין.

מעניין לראות את ההסכמה המיוחדת שנתן לו הגאון האדיר שר התורה רבי יוסף ראזין המכונה 'הגאון הרוגוצ'ובי' לפני תשעים שנה, שחותם 'רב בדווינסק וכעת עצור בפעטערגרד'.

עדות מרתקת, החושפת את עולמה המיוחד של הישיבה המרכזית וההיסטורית שהקים כ"ק אדמו"ר הרש"ב נ"ע בעיירה ליובאוויטש, הלך הרוח בה, גאוני ארץ וחריפי המוח שגדלו בה, ניתן לקרוא במילותיו של הגאון רבי יחזקאל אברמסקי ז"ל, שעשה את כל הדרך לשם, בעת שביקש להתחרות על מקומו של כס ראש הישיבה של ישיבה חשובה זו. או אז פגש בא' מהתמימים, הרב פלוטקין בעל מחבר ספר זה.

י"א בטבת תשע"ג