ב"ה יום חמישי, כ"ג חשוון תשפ" | 21.11.19
ר' יואל כהן לצד מודעת הספר
ר' יואל כהן לצד מודעת הספר צילום: י' בלינקו
הופיע: ליקוטי אמרים עם ביאורי הגה"ח הרב יואל כהן

ג"ן פרקים עם ביאור מעמיק ויסודי בסגנון קולח ותמציתי - זה מה שכולל הספר החדש שיצא לאור על התניא, עם ביאורו של ה'חוזר', הגה"ח הרב יואל כהן. הביאור ביסודו מבוסס על שיעורי החוזר וכן על פירושים ומקורות נוספים (כמצוין ב 'פתח דבר') ועובד בלשון המזמינה את הלומד לקרוא ולעיין עוד ועוד
כתב שטורעם

ג"ן פרקים עם ביאור מעמיק ויסודי בסגנון קולח ותמציתי - זה מה שכולל הספר החדש שיצא לאור על התניא, עם ביאורו של ה'חוזר', הגה"ח הרב יואל כהן. הביאור ביסודו מבוסס על שיעורי החוזר וכן על פירושים ומקורות נוספים (כמצוין ב 'פתח דבר') ועובד בלשון המזמינה את הלומד לקרוא ולעיין עוד ועוד.

הספר הופיע בפורמט קונטרסים לפני מספר שנים.

הביאור נכתב ונערך על ידי הרה"ח ר' משה לינק במסגרת מבצע לימוד התניא על ידי אברכים ובני ישיבות ביוזמת 'המאור שבתורה'. כחלק מן המסלול נבחנו האברכים מידי חודש על פרקי התניא ואף קיבלו מלגות. המבצע נערך ביוזמת הרה"ח ר' אברהם מנחם הכהן ווייס ובחסות החסידים הנדיבים הרב ר' משה דב הכהן ווייס והרב ר' חיים יעקב ליבוביץ.

כעת, עם פתיחת מסלול התניא היומי מחדש - יוכל כל חסיד להעמיק ולהתענג עם ביאור יסודי אך קולח ותמציתי כפי שהוא בספר החדש, אשר וודאי מהווה נדבך נוסף ב'יפוצו מעיינותיך חוצה'.

הספרים מופצים בסניפי 'היכל מנחם'. אפשרות להזמנות מרוכזות. לפרטים: 0527661378/ 0527692872

כ"א בכסלו תשע"ג