ב"ה יום חמישי, י"ז כסלו תשפ"א | 03.12.20
הרב קרינסקי בראיון הבלעדי לשטורעם
הרב קרינסקי בראיון הבלעדי לשטורעם צילום: מאיר אלפסי
הרב קרינסקי: "חילקנו מאות אלפי דולרים לנפגעי ההוריקן"

כינוס השלוחים שנחתם ב'באנקעט' המפואר בתחילת השבוע שעבר, היה בעצם פתיחתה של שנת השלושים לקיומו של הערך החדש בליובאוויטש "כינוס השלוחים", ההתכנסות השנתית של שלוחי המלך ● בתחילה היו אלו השלוחים מארה"ב וקנדה, ואחר כך השלוחים מהעולם כולו ● מזכירו האישי של כ"ק אדמו"ר זי"ע, יושב ראש ה'מרכז לענייני חינוך' הגוף האחראי על מפעל השליחות ועל 'כינוס השלוחים העולמי', הרב חיים יהודה קרינסקי שיחי', בשיחה אקסלוסיבית ועתירת גילויים, כולל מענות וכתבי יד קודש בפרסום ראשון ובלעדי ● חלק שני ואחרון
מערכת שטורעם בניו יורק
האם תוכלו לשתף את הקוראים בתשובה מיוחדת של הרבי בקשר עם הכינוס?

בכינוס הראשון בשנת ה'תשד"מ (כפי שאפשר לראות בתמונות) היו לערך כשבעים שלוחים. בשנה זו מספר השלוחים בעולם עומד על 4,620! שזה מספר עצום בכל קנה מידה.

השלוחים של הרבי, פזורים ב-80 מדינות בכל העולם. כמעט כל עיר שיש בה יהודים, ואפילו אם זה מספר מועט ביותר, חב"ד תקעה שם יתד, והשלוחים ובני ביתם מבצעים את רצונו הק' של הרבי.

כאן המקום להזכיר, שבמשך כל השנים ראינו מהרבי יחס מיוחד לשלוחות, אלו השותפות באופן מלא לכל עבודת השליחות.

בכינוס השלוחים של שנת ה'תשנ"ב, הכנסתי את הדו"ח מההכנות לכינוס, וכך רשמתי:

ב"ה, כ"א מרחשון תשנ"ב

כ"ק אדמו"ר שליט"א

מצו"ב פרופס מהפראגראם להכינוס העולמי של השלוחים שיחיו שיתקיים אי"ה בימים הקרובים.

לפני זמן נשלח מכתבים לכל השלוחים שיחיו להודיעם שיכולים להציע נושאים להכינוס. כו"כ ענו, והשתדלנו למלאות בקשתם כפי היכולת.

מצו"ב ג"כ דוגמת העטיפה להתכנית הנ"ל, שונה קצת מכמו עד עתה.

והנני להזכיר לטובה את משה יהודה בן גאלדא שי' קאטלארסקי שעסק הרבה בסידור התכנית ביחד עם ועד נציגי השלוחים שיחיו.

הגיע כבר לכאן מצין לערך 1,500 סעטס מספר השלוחים ויחלקו אי"ה לכאו"א מהשלוחים שיחיו המשתתפים בהכינוס, ויסודר אי"ה שילוח הנ"ל גם לאלה שמטעמים שונים א"א להם להשתתף כאן בהכינוס בגופם.

יודל

ועל זה רשם הרבי בגוף כתב יד קודשו:

אינו מזכיר דבר ע"ד 1) שלוחות תי' 2) נשות השלוחים שי', בטח תהיינה כמה מהנ"ל תי', ובפרט מסוג השני, ולכאורה, צ"ל איזו הצעה בשבילן

11_481

ואכן לאחר קבלת המענה, הוסיפו לתוכניית הכינוס, תוכנית מיוחדת לשלוחות ונשי השלוחים.

יש איזה שהוא דמיון או בריח תיכון בין הכינוס האחרון לכינוס שהיה אז?

המטרה היא אותה מטרה, והתוכן הוא אותו תוכן, אף אם הכותרות של הסדנאות אולי השתנו קצת. השלוחים שיחיו התכנסו יחדיו לכמה ימים, להתוועד ולהתעודד, לחזק איש את רעהו, בעיצה ובתבונה. כל שליח הוא עולם ומלואו, יחיד שפועל בכוחו של המשלח, ואחת בשנה כל אותם יחידים באים ומתכללים בכינוס השלוחים העולמי.

ימים אלו, הם לא ימים של נסיעה או חופשה, הזמן עמוס ומלא, זהו זמן רציני מאוד בו השלוחים עסוקים במילוי השליחות, ומציאת האופנים והדרכים להגביר אותה, לחזק אותה, אל המקסימום. המפגשים האלו, פותרים הרבה בעיות, לבטים ושאלות, בענייני הלכה או הנהגה, כספים ועניינים חוקיים, איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק.

תוכלו להרחיב מעט אודות "הנושא השנתי" המיוחד לשנה זו?

אכן, משתדלים לצד העיסוק בכל הפרטים ובכל הזוויות של עבודת השליחות, למצוא נושא אחד או שניים שהוא בדרך כלל ציון תאריך היסטורי ומיוחד הקשור עם עבודת השלוחים, עם המשלח. והשנה הזו, מציינים שבעים שנה להדפסת הספר 'לוח היום יום', וכן מאתיים שנה להסתלקות-הילולא של כ"ק אדמו"ר הזקן נ"ע.

הרבי היה עושה 'שטורעם' מיוחד כשהיו מגיעים תאריכים אלו: בקייץ ה'תש"כ, כשהרבי נסע למחנה 'גן ישראל' ציין הרבי שוב ושוב את היות השנה ההיא שנת המאתיים להסתלקותו של כ"ק מורינו הבעש"ט, וכן במשך השנה כולה.

כך גם בערב ראש השנה ה'תשמ"ט, הרבי עורר על כך שזה יום ההולדת המאתיים של כ"ק אדמו"ר הצמח צדק, אז בוודאי שיש עניין מיוחד לעשות מזה 'טראסק' שלם, ולראות איך אפשר לנצל את העניין הזה לקרב עוד ועוד יהודים לתורת ושיטת בעל ההילולא.

ובמיוחד, שבשנת ה'תשכ"ג שהיה זה שנת הק"ן להסתלקותו אדה"ז, עורר הרבי על כך במיוחד. בערב שנה זו, נדפס מועד הנחות בלה"ק השיחה של ח"י אלול ה'תשכ"ב, שם דיבר הרבי על כך בארוכה, וייסד את 'קרן שניאור', והציע לעשות כמה וכמה ענינים מיוחדים בקשר לכך. גם בהתכתבויות של הרבי עם מר שז"ר יש ביטוי נרחב לכל הציון של תאריך מיוחד זה. וכן במשך שנת ה'תשכ"ג ועד יום ההילולא כ"ד טבת ה'תשכ"ד, הנה ברוב המאמרים הזכיר הרבי מ'ביכלאך' של כ"ק אדמו"ר הזקן, בהזכירו בכל פעם שהשנה היא שנת הק"ן להסתלקותו.

אם כן, ברור ופשוט, שכאשר מתאספים השלוחים, עושי דברו של הרבי בכל העולם, ואלו שנותנים את הטון המתאים של העולם היהודי, ראוי ונכון לציין זאת, ולעסוק בזה הן במושבים הכלליים והן בסדנאות פרטיות, לראות איך לעשות התעוררות מיוחדות אצל כל יהודי, ואיך לתרגם את ההתעוררות למעשה בפועל.

כמו כן, בשנים האחרונות, אנו מציינים בעת כינוס השלוחים את פטירתם הטראגית של השלוחים הקדושים, הרב גבריאל נח ורבקה הי"ד הולצברג, שלוחי הרבי במומביי בהודו. השנה היה זה היארצייט הרביעי שלהם, אבל זכרם חקוק בלב כל שליח ובלב כל חסיד לעד.

333_400_02

העיר ניו יורק הייתה תחת ההשפעה של ההוריקן 'סנדי', איך זה השפיע על הכינוס?

בתור שלוחים, ראשי ומנהיגי הקהילה היהודית בכל עיר ומדינה, יש להם אחריות לדאוג לרווחתם הגשמית והרוחנית של היהודים.

הגיעו אלינו ידיעות, מכמה בתי חב"ד, במדינות אלו לאורך חוף המזרחי של ארצות הברית, שניזוקו קשה. כמו כן, השלוחים עשו מעבר ליכולת שלהם, ולפני שדאגו לעצמם הלכו לדאוג ליהודי העיר, במקום שינה או במזון, לבוש ובית.

כאן, במשרדי המל"ח הקמנו מיד ועד פעולה מיוחד לעניין זה. רק היום, חתמתי על למעלה מ-40 המחאות עבור עזרה לשיקום המקומות והאנשים שנפגעו מסופת ההוריקן. הקרן המיוחדת ששמה "ג'ואיש הוריקן פונד" חילקה בעשרת הימים הראשונים לאחר הסופה מאות אלפי דולרים!

לסיום, תוכלו לשתף אותנו בעוד רגע מיוחד שלכם עם הרבי, בקשר עם הכינוס?

ידוע שבכל הזדמנות מיוחדת, היה הרבי נותן בקבוק משקה עבור אירוע מסויים, מלווה מלכה לטובת מוסדות, אירועי דינר, שמחות וכדומה. הסדר היה שהיו מביאים מראש בקבוק משקה, אותו היו מניחים המזכירים על שולחנו הק' של הרבי, הרבי היה מוזג לתוכו מכוס שלו, וכך היה המשקה לברכה, שאותו היו מחלקים אחר כך בעת המסיבה.

כך גם נהגנו בקשר עם כינוס השלוחים בכל שנה. בשנת ה'תשמ"ט, היה זה בשנת האבילות אחרי פטירתה של הרבנית הצדקנית מרת חיה מושקא ע"ה, בעת ההתוועדות, הפתיחה של כינוס השלוחים, סימן לי הרבי בידו הק' לגשת.

ניגשתי לקבל את הבקבוק, הרבי מסר לי את הבקבוק, ואז הבחנתי שהרבי משתהה, כמו הוא ממתין למשהו.

הרגשתי שזה זמן מאוד מיוחד, עת רצון. והרבי ממתין לי! הרהבתי עןז לאחר איזה רגעים, ואמרתי שמוסרים פ"נ בשם כל השלוחים, עם ברכה עבור כ"ק וכו'. האמת שמרוב ההתרגשות, לא זכרתי אח"כ מאומה ממה שאמרתי.

היה ניכר על הרבי שהוא מקשיב לכל מילה בריכוז הכי גדול, ואחר כך ענה אמן, וכל הקהל יחדיו.

תודה רבה, על הראיון המיוחד.

ח' בכסלו תשע"ג
 
 
 
 
 
 
 
 
הרב קרינסקי נואם בכינוס השלוחים הראשון בשנת ה'תשד"מ
הרב קרינסקי נואם בכינוס השלוחים הראשון בשנת ה'תשד"מ | צילום: ארכיון שטורעם
 
השליח הוותיק הרה"ת ר' שלום פויזנר ע"ה נושא דברים
השליח הוותיק הרה"ת ר' שלום פויזנר ע"ה נושא דברים | צילום: ארכיון שטורעם
 
השליח הוותיק הרה"ת ר' שמואל דוד רייטשיק ע"ה נושא דברים
השליח הוותיק הרה"ת ר' שמואל דוד רייטשיק ע"ה נושא דברים | צילום: ארכיון שטורעם
 
מענה הרבי בקשר לכינוס השלוחים הבינלאומי הראשון בשנת ה'תשמ"ח, ולקראת כינוס השלוחים בשנת ה'תש"נ
מענה הרבי בקשר לכינוס השלוחים הבינלאומי הראשון בשנת ה'תשמ"ח, ולקראת כינוס השלוחים בשנת ה'תש"נ
 
המענה הארוך והמיוחד על הדו"ח של הכינוס בשנת ה'תש"נ
המענה הארוך והמיוחד על הדו"ח של הכינוס בשנת ה'תש"נ
 
הרבי רושם את התאריך לפתח דבר של 'ספר השליחות' בעת כינוס השלוחים ה'תנש"א
הרבי רושם את התאריך לפתח דבר של 'ספר השליחות' בעת כינוס השלוחים ה'תנש"א
 
הרבי מציין להעביר את המענה במהירות להרב קרינסקי
הרבי מציין להעביר את המענה במהירות להרב קרינסקי
 
המענות וההוראות המיוחדות של הרבי בקשר עם כינוס השלוחים בשנת ה'תנש"א, על ספר השליחות, על אלבום השלוחים, על התמונה המרכזית ועוד
המענות וההוראות המיוחדות של הרבי בקשר עם כינוס השלוחים בשנת ה'תנש"א, על ספר השליחות, על אלבום השלוחים, על התמונה המרכזית ועוד
 
המענה של הרבי על היוזמה לערוך את כינוס השלוחים האירופאי בברית המועצות בשנת ה'תנש"א
המענה של הרבי על היוזמה לערוך את כינוס השלוחים האירופאי בברית המועצות בשנת ה'תנש"א